American maigan hkringmang dat kasa Mrs Clinton Myen mung du

မစၥကလင္တန္ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္း၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမည္ဟု သိရသည္။
သမၼတ၏ ႏုိင္ငံေရး အႀကံေပး ဦးကုိကုိလႈိင္က “ဒီခရီးစဥ္က အေမရိကန္- ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွာ သမုိင္းတခုပဲ၊ ဘက္ေပါင္းစုံတုိး တက္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု ဆုိသည္။


KIA ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က “မစၥကလင္တန္ အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသား အေရးကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ျမန္မာ အစုိးရကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပေစခ်င္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေႏြး ဟု KIO ေျပာ Click on++

Read more++click on (1)
Read more++click on (2)
Read more++click on (3)
Read more++click on (4)
Read more++click on (5)

ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ရက္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာႏိုင္သည့္အတြက္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၀ ေက်ာင္းခန္႔ကို ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕-KIO မွ ယေန႔ စပိတ္လိုက္ၿပီဟု မိုင္ဂ်ာယန္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဒသရွိ ကေလးမူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား အပါအ၀င္ မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕ရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မိုခါ၊ ပရန္ခူတုန္၊ မခန္၊ ပရာ၀ါ၊ ၀င္းခါး၊ ဆိုင္မိုင္ပါ ရြာမ်ားမွ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံ မိုင္ဂ်ာယန္ အမ်ဳိးသမီးတဦးက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

“တိုက္ပြဲကေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ KIO က အဲဒီေက်ာင္းေတြကို ပိတ္ဖို႔ ေျပာလိုက္တာပဲ။ ေက်ာင္းေတြ ကို ပိတ္ဖို႔အတြက္ မေန႔ညက ရြာက တာ၀န္ရွိလူႀကီးေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းလုပ္တာ ရွိတယ္။ KIO ေတြ ေျပာတာက ဒီအခ်ီ တိုက္ပြဲျဖစ္မယ္ဆိုရင္ အျပင္းအထန္ ခံတိုက္မယ္လို႔ ၾကားတယ္။”ဟု သူမက ေျပာသည္။

၎ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား အခ်ိန္မေရြး ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အေပၚ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အိမ္အသံုး အေဆာင္ပစၥည္း အထုပ္အပိုးမ်ား ျပင္ဆင္ထားလွ်က္ရွိသည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ စပိတ္လိုက္သည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ KIO မွ ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းမွ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုလ ၂၆ရက္ေန႔၌ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ သွ်မ္းျပည္နယ္ နယ္စပ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္-KIA ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္အၾကား တိုက္ပြဲ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အစိုးရဘက္မွ စစ္ရဟတ္ယာဥ္ပါ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္ေဒသသည္ KIO တပ္မဟာ(၃) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ တပ္မ (၈၈) လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားႏွင့္ KIA တပ္မဟာ(၃)တပ္ဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိသည္။

by: FB news

Myen tsadan wa gaw simsa lam nga nna grau grau she gasat bang wa nga sai.Karai Kasang e an hte hpe makawp maga la ai majaw chye ju dum ai.matut nna Myu sha ni awng padang lu u ga,yawng kyu jaja hpyi nga ga law.Nsim nsa kyu hpyi nga ga law.
Maigan myu sha ni nkau myi hte hpu nau Hkang,Mon,Myen hpung gyi,Sumlahkrung ning hkring kyaw tu ni pyi an hte Kachin hpe matsan dum myit hte naw karum ya nga ai.An hte jinghpaw wunpawng myu sha nkau myi gaw n garum ai hta n ga myusha shada byet tai nna ding bai ding na jaw nga ai.Karai wa e ndai ni a myit masa galai shai nna myu sha shada lawan zin lum lu u ga kyu hpyi ai law.Dai sadi run ai myusha byet ni Kade a matu wa shakut nga ai kun asan sha chyena shangun ya mi ga law."He sadi run ai byet tai taw ai wa nang," Tinang sai daw sai chyen ni sum machyi jam jau,sihtum wa ai lam hpe nang mu lu nna myit pyaw nga a ni?Lani myi na baw kaw dai nang kam ai Myen tsadan wa adup dumpa kau ya na dum nga a ni?Karai wa e ndai sadi run ni a shu mashi shumasha prat ding sa yu azi je yang ya mi ga law.
-------------------------------

PAN SE SA LAM KAW GAP

November (27) Laban,
November (26) ya jahpawt daw hkying (7:30am) ram hta Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Ba (5) Ginra rai nga ai Namsan Yang a sinna ding dung mile (2) ram tsan ai Pan Se sa lam gaw KIA myu tsaw share shagan ni hte myen asuya a hka-ma-ya (384) na hpyen hpung ni gasat lai wa sai lam na chye lu ai. N dai hta myen maga na (2) si hkrum wa sai lam hpe mung matut chye lu ai.

-----------------------
SHA EIT PA KAW GAP

November (27) Laban,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Dap Ba (5) ginra rai nga ai Wu Yan sa lam Sha Eit pa kaw Ginjaw Shim Hpung na Dujum Brang Dut woi awn ai myut saw hpyen hpung ni hte myen asuya dap hka-la-ya (40), hka-ma-ya (383), (384) ni November (26) ya jahpawt daw hkying (9:25am) ram hta laja lana gap gasat ai lam na chye lu ai. N dai gasat ai hta KIA myu tsaw share shagan (3) hkrat sum nna, (4) hkala hkrum wa sai lam hte myen maga na hkrat sum ai lam hpe hkrak n chye lu shi ai.

-----------------------

MARU, AU RA KAW MYEN HPE HKAP GAP

November (27) Laban,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Dap Ba (3) ginra rai nga ai Sinlum Kaba kawn Maru, Au Ra de yu wa ai myen hpyen hpung ni hpe KIA myu tsaw hpyen hpung ni November (26) ya shana de hkying (6:30pm) ten hta hkap gap ai majaw gasat poi byin wa sai lam shiga na chye lu ai.


------------------------

HPUNDU KAWNG DE MYEN 10 JAN HKRAT

November (27) Laban,
November (26) ya shani daw hkying (2:00pm hte (3:00pm) lapran Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Dung (1) na KIA myu tsaw share shagan ni hte mung shawa hpyen hpung (MHH) ni gaw Kaihtik makau Hpundu Kawng mayan hta myen asuya hpyen hpung ni hte gap gasat ai lam byin wa sai lam na chye lu ai. Myen maga na marai (10) jan hpe lu gap kau sai lam mung na chye lu ai.

----------------------

MAM CHYANG HTE GAI HTAU KAW GAP

November (27) Laban,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Dung (27) gin rai rai nga ai Mam Chyen hte Gai Htau maga de Dung (27) na KIA myu tsaw share shagan ni hte myen asuya hpyen dap tat-ma (99), (11) pawng hpawm dap ni hte November (26) ya jahpawt daw hkying (10:30am) ram hta laja lana gasat lai wa sai lam na chye lu ai. N dai gasat poi hta myen de na marai (20) jan si hkrum wa sai lam hpe mung na chye lu ai.
---------------------

DU KABA TU JA WOI AWN HPUNG NI MYEN HTE GASAT

Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya a Dap Dung (15) ginra rai nga ai Mamda, Hpakawn, hte Hka Rawm kawng ni hta ZD 254 na Du Kaba Tu Ja woi awn ai KIA myu tsaw share shagan ni kawn myen tai hpyen ni hte November (26) ya shana de (5:30pm) ten hta gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai.

--------------------

SHAKUM YANG KAW GASAT

November (27) Labang,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dung (3) na KIA myu tsaw share shagan ni gaw Shakum Yang hkau na pa de du nga ai myen asuya tat-ma (88) hpyen hpung ni hte November (26) ya shadaw de maga hkying (3:40pm) ram hta gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai.

---------------------
DUNG (36) GAP, MYEN (6) HKRAT

Noveber (27) Laban,
Sam Mung Muse maga de htu lung wa ai myen hpyen hpung ni hpe Sam Mung daju Dap Ba (4) npu, Dung (36) myu tsaw share shagan ni November (25) ya shani hkying (11:30 am) ten hta Munggu lam , Nawgu, Namsu hte Munggu Manje shara (3) hta ambush hkap gap gasat ai lam na chye lu ai. N dai zawn hkap gap gasat ai hta myen hpyen la marai (6) si nna, marai (4) hkala hkrum ma ai lam na chye lu ai. Munggu Manje makau hta hkap gap ai hta myen ni gaw shanglawt hpyen la ni hpe tam n mu jang, Kawng Kang mare maga de myawk-motar ni hte gap bang wa lam hpe mung na chye lu ai. Matut nna, Hpawng Seng lam de mung myen hpyen la ni bai htu lung wa nga ma ai lam chye buga masha ni kawn na chye lu ai.


MATUT HTI NA »

Labels: Jinghpaw Mung Shiga

ဂူဂဲလ္မွ အခမဲ့သံုးခြင့္ ျပဳထားသည့္ ဂ်ီေမးလ္ႏွင့္ ဂ်ီေတာ့ပ္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ ေစာင့္ၾကည့္၊ ေဖာက္ထြင္းႏုိင္ေၾကာင္း အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာ သည္။


“သူက ၾကားခံ ဆာဗာ သံုးခုကုိ ျဖတ္ရတယ္။ ျဖတ္တုိင္းမွာ ဆာဗာေတြက မွတ္တမ္းယူထားတယ္။ အဲဒီမွတ္တမ္းကုိ အေျခခံၿပီး ျပန္ယူလုိ႔လြယ္တယ္။” ဟု ျပည္ပအေျခစိုက္ အိုင္တီလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ပညာရပ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ကိုေမာင္ေမာင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ၾကားခံ ဆာဗာသံုးခုမွာ အသံုးျပဳရာ နယ္ေျမအေျခစိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ထားရွိသည့္ Local ISP (Internet service provider), တႏုိင္ငံလံုးအား အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔စ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး MPT ကဲ့သို႔ေသာ Main ISP ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထားရွိသည့္ ဟံသာဝတီ National Gateway တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ီေမးလ္၊ ဂ်ီေတာ့ပ္အား တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈ႔ခြင့္ရေနသည္ဟု ထင္ျမင္ရေသာ္လည္း အမွန္တြင္မူ အထက္ပါ ၾကားခံဆာဗာသံုးခုအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွသာလွ်င္ ၾကည့္႐ႈရႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ယင္းၾကားခံ ဆာဗာသံုးခု မွာလည္း အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိျခင္းျဖစ္ကာ ယင္းတို႔မွ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး MPT ႏွင့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔စ္ဟူ၍ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ Internet Service Provider – ISP ႏွစ္ခုရွိၿပီး ယင္းအထက္တြင္ ဟံသာဝတီ National Gateway ရွိသည္။

ယင္းေနာက္ ၂ဝ၁ဝ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရက အင္တာနက္လိုင္းစနစ္အား ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ေျပာင္းလဲ လိုက္သည့္ ISP စနစ္သစ္တြင္ MPT ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန MOD ISP ဟူ၍ ပင္မႏွစ္ခု ျဖစ္လာကာ ရတနာပံု တယ္လီပို႔စ္ ISP အား MPT လက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းလဲထားရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္ပ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့သတင္းသမဂၢ BMA မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “အမ်ဳိးသားအဆင့္ ရတနာပံု ျမန္မာ Web Portal - ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေလာ၊ ဖိႏွိပ္မႈေလာ” စာတမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

“တေယာက္ခ်င္းစီ စစ္စရာမွ မလုိဘူးေလ။ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ အေကာင့္ကုိ ဖြင့္႐ုံပဲ။ ဘယ္သူ ဘယ္လုိင္း သုံးတယ္ဆုိတာ ဆာဗာထဲမွာ အကုန္ရွိတယ္ေလ။ ဆာဗာေတြက ISP လက္ေအာက္မွာ ရွိတာ။ လုပ္ပုိင္ခြင့္က ISP မွာ အျပည့္ရွိတယ္။ ISP မွာ ဘယ္သူ ဘာဆုိတာ အကုန္ရွိၿပီးသား။ လုပ္ခ်င္ လြယ္လြယ္ေလးေပါ့။” ဟု ကိုေမာင္ေမာင္ က ဆုိသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူ၏ သံုးစြဲမႈမွတ္တမ္းအား စစ္ေဆးမည္ဆုိပါက ဆာဗာအသီးသီးရွိ Main Memory (ပင္မ မွတ္တမ္းသိုမွီးရာေနရာ) မွသာမက Cache Memory ဟုေခၚသည့္ သီးျခားမွတ္တမ္း သိုမွီးရာ ေနရာမွလည္း လြယ္လင့္တကူ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးႏုိင္သည္။

ျမန္မာ့အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာတဦးအဆိုအရ အစိုးရအေနျဖင့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ အားလံုး ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထင္ရွားသူမ်ား၊ ပစ္မွတ္ထားခံရသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္ကာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ေလ်ာ့ပါးလာသည္ဟု ဆိုသည္။

“ ႏုိင္ငံျခားသူတေယာက္ ေျပာျပတယ္ က်ေနာ့္ကို။ ရန္ကုန္သြားေတာ့ သူ ဂ်ီေမးလ္ အသစ္တခုဖြင့္ၿပီး သံုးတာ။ သူလည္း အစိုးရ မေကာင္းေၾကာင္းေတြေရးေတာ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း သူ႔ေမးလ္ ပိတ္သြားတယ္တ့ဲ။ ” ဟု ျပည္ပ သတင္းဌာနတခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ခ်င္းမိုင္အေျခစိုက္ အိုင္တီသမား ကိုထြန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။


သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ မည္မွ်ပင္ လံုၿခံဳေရးစကားဝွက္ Password ေျပာင္းလဲထားေစကာမူ သံုးစြဲသူ၏ မွတ္တမ္းအားလံုးမွာ ဆာဗာတြင္ က်န္ရစ္မည္ျဖစ္၍ မလံုၿခံဳႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရပိုင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေဖာက္ထြင္းျခင္းမ်ား ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ကုိမူ ေသခ်ာမသိေသာ္လည္း ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား သူအခ်ဳိ႕ မည္သည့္ဝက္ဘ္ဆုိက္ၾကည့္သည္၊ မည္သည့္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ကိုမူ IP Address မွတ္သား၍ အာဏာပိုင္မ်ားသို႔ သတင္းပို႔ရေလ့ရွိသည္ဟု ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္ ဝန္ထမ္းေဟာင္း တဦးထံမွ သိရသည္။

“စာရင္းကေတာ့ အတိအက် မရွိဘူး။ ၅ဝ လည္း ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မယ္၊ ၁ဝဝ လည္း ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မယ္။ ဥပမာ ဘုန္းၾကီး အေရးအခင္းျဖစ္မယ္ဗ်ာ။ ဘုန္းၾကီးအေရးအခင္းျဖစ္တုန္းကဆိုရင္ သူတုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္သူေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။ အေယာက္ ၂၀၀ ေလာက္ျဖစ္ရင္ ျဖစ္သြားမယ္။
သာမန္ကေတာ့ အေရးၾကီးတဲ့ အန္တီစုတို႔ ဘာတို႔ကေတာ့ Report အၿမဲတမ္း လုပ္ေနရမွာေပါ့ေနာ္။” ဟု ရတနာပံု တယ္လီပို႔စ္ ဆာဗာအင္ဂ်င္နီယာေဟာင္းတဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ေစာင့္ၾကည္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ (ကက-ဆက္) မွ စစ္ဘက္ အရာရွိ အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ Net Security ကဲ့သို႔ေသာ အင္တာနက္လုံၿခံဳေရးဌာနမွ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖစ္ကာ အဓိက အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားအတြက္ အသံုးစားရိတ္ကို စစ္ဘက္ အသံုးစားရိတ္မ်ားတြင္ ထဲ့သြင္း ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။

ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူ အေရအတြက္မွာမူ အတိအက်မရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ တစံုတရာ ျဖစ္ေပၚပါက ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူ မ်ားျပားႏုိင္ၿပီး သာမန္ခ်ိန္တြင္မူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လူရႊင္ေတာ္ ဇာဂနာ ကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားမွာ ေစာင့္ၾကည့္ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အင္ဂ်င္နီယာက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထိုသူမွာ အဓိက အားျဖင့္ Network


ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းေရး၊ တဦးႏွင့္ တဦး ေမးလ္ပို႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္ျခင္း Certificate Authority ပိုင္းဆုိင္ရာ ဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ အမ်ားစုအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔စ္တြင္ Net Security, Proxy, Mail, CA – Certificate Authority Team စသည္ျဖင့္ ဌာနခြဲေပါင္းမ်ားစြာ ထားရွိ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလည္း MPT မွ သတ္မွတ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ဆာဗာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာတြင္ မိမိ၏ ဌာနမဟုတ္သည့္အတြက္ မသိေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“MPT ကေန ခ်ေပးလိုက္တဲ့ လမ္းၫြန္ခ်က္အတုိင္း ဘယ္ Port ပိတ္မယ္၊ ဘယ္ Port ဖြင့္မယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတြ ကေတာ့ အေပၚက လူၾကီးပိုင္းေတြပဲ လုပ္တာေလ။


သူတု႔ိအေပၚက လမ္းၫြန္ခ်က္က ေဒါက္တာ လြဏ္းေဆြပိတ္မယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ဘေလာ့ဂ္ဆိုက္ပိတ္မယ္ေပါ့။ တခု ပိတ္မယ္၊ ဖြင့္မယ္။ အေပၚမွာ သူတို႔ ဘယ္လို လုပ္တယ္ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေသခ်ာမသိဘူး။” ဟု ဆာဗာ အင္ဂ်င္နီယာေဟာင္းက ဆိုသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲခြင့္ေပးထားရာတြင္ ဆာဗာအဆင့္ဆင့္ ခံထားသည့္အျပင္ ယင္းဆာဗာမ်ားတြင္ DNS Poisoning နည္းလမ္းမ်ားသံုး၍ အင္တာနက္သံုးစြဲသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း BMA ၏ စာတမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

DNS Poisoning ဆိုသည္မွာ ISP ဆာဗာတြင္ ၾကားခံ စက္ကိရိယာထားရွိ၍ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ၏ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ခိုးယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သံုးစြဲသူမွ ႐ိုက္သြင္းလိုက္သည့္ Login ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ယူထားကာ၊ ယင္းမွတဆင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဆာဗာသို႔ ေပးပို႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လုံၿခံဳေရးေၾကာင့္ပဲေပါ့။ လုိအပ္ရင္ လုိအပ္သလုိ ထိန္းဖုိ႔ေလ။ စစ္သားဆုိတာလုံၿခံဳေရးပဲ အရင္ၾကည့္တာ ဘယ္ေခတ္ေရာက္ေရာက္။” ဟု ကိုေမာင္ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ မိမိ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဆာဗာမွ ခိုးယူျခင္းအား ကာကြယ္ႏုိင္ရန္မွာ Virtual Private Network - VPN ေခၚ ၾကားခံဆာဗာတခုမွ မိမိသြားလိုသည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသို႔ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

VPN မွာ မိမိအသံုးျပဳေနသည့္ႏုိင္ငံရွိ ဆာဗာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ အျခားဆာဗာမွတဆင့္ မိမိ သြားလိုရာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ယာယီအကာအကြယ္ျဖစ္ေစသလို သီးျခားလ်ဳိ႕ဝွက္ကုတ္ဒ္မ်ားျဖင့္ ပံုစံေျပာင္းအသံုးျပဳျခင္း ( Encryption) ျဖင့္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု အင္တာနက္လံုၿခံဳေရးသမားမ်ားက လမ္းၫႊန္ထားသည္။ေဇာ္ရွန္ (wunpawng) ၂၇ ၁၁ ၂၀၁၁......................


source: Mizzima.com

၂၅ ၁၁ ၂၀၁၁

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ အထူးကုိယ္စားလွယ္ အစိုးရသစ္ ရထားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ ေကအိုင္ေအဘက္က ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပထမ အႀကိမ္ေတြ ့ဆံုၿပီး ခဲ့ပါတယ္ ။
ဒုတိယအႀကိမ္အားျဖင့္ေနာက္အပတ္တြင္ အစိုးရသစ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ႏွင့္ ေကအိုင္အို ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္ၿပီး တရုတ္နိုင္ငံ မွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ သေဘာ တူထားၿပီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္ ။
အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ နဲ ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ေလးခုတို႔ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ကို ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္ ။
ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ကခ်င္ KIO မွ အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာလဂ်ာႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးလဖိုင္လ တို႔ပါဝင္ ေတြ ့ဆံုခဲ့ပါတယ္ ။
ဒုတိယအႀကိမ္ တရုတ္နိုင္ငံမွာ ေတြ ့ဆံုမူ မွာေတာ့ ဦးယြပ္ေဇာ္ေခါင္၊ ဦးလမုိင္ဂြမ္ဂ်ာ၊ ဦးအင္စန္းဆန္႔ေအာင္ႏွင့္ အဆုိေတာ္ ဦးခဗ်ာခြန္းေအာင္တုိ႔လည္း ပါ၀င္မယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

သိန္းစိန္ အစိုးရကေတာ့ အျမန္ဆံုး အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲမႈကို စတင္ ခ်င္ေပမဲ့ KIO ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလုိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ထားပါတယ္ ။
KIO KIA ကေတာ့ ၁၇ နွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္ခဲ့ေပမဲ့ နုိင္ငံေရး
တိုးတက္မူ မရွိခဲ့သည့္အတြက္ နိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရန္
လိုအပ္တယ္လို႔ ေထ ာက္ျပထားပါတယ္ ။

ေဇာ္ရွန္ (မခ်မ္းေဘာ့)Read more click++on
ေကအိုင္ေအ သေဘာထားမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည္ ။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ဆုေတာင္းပြဲႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေပးေရးလွဴဒါန္းပြဲကုိ မႏၲေလးအေျခစုိက္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕မ်ားက ယေန႔ေန႔လယ္၂နာရီခန္႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကံတက္ကုန္း မစုိးရိမ္ ေက်ာင္းတုိက္၌ က်င္းပသည္။

မႏၲေလး အေျခစုိက္ အမရသုခ၊ ႏွလုံးသားေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အာရွအလင္းေရာင္၊ ပီတိမုိး ေကာင္းကင္ စသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔ ၁၅ ဖြဲ႔ခန္႔မွ နယ္ေျမလုံၿခဳံမႈမရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားသုိ႔ ကူညီေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေၾကာင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသူ တဦးက ေျပာသည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပြဲေတြအတြက္ မိဘမဲ့တုိင္းရင္းသား ေက်ာင္းသားေလးေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းမယ္၊ ၿပီးရင္ ပရဟိ တ အဖြဲ႕ေတြက ေငြသား က်ပ္ သိန္း ၃၀ေက်ာ္ နဲ႔ အ၀တ္အစား၊ အစားအေသာက္ေတြလွဴမယ္”ဟု ၎ကဆုိသည္။

ယမန္ေန႔ကလည္း ကံတက္ကုန္းမစုိးရိမ္ ေက်ာင္းတုိက္ရွိ မိဘမဲ့တုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသား ၂၀၀ေက်ာ္က စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမွ ကေလးသူငယ္မ်ားထံ စိတ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စာႏွင့္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေပးပုိ႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ခံ စာေရးဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာညီပုေလး၊ ဆရာဆူးငွက္၊ ဆရာ ညီေစမင္းတုိ႔လည္း ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိခ်င္း ခ်စ္ၾကည္မႈမ်ားကုိ ေဟာေျပာၾကသည္။

ဆရာဆူးငွက္က“မိဘမဲ့ေက်ာင္းဆုိေတာ့ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမ္း လူမ်ိဳးစုံပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ညီညြတ္ေရးအေၾကာင္း ေဟာတာ”ဟု ေျပာျပသည္။

တျခားလူမႈေရးအဖြဲ႕တခုျဖစ္သည့္ ျမင့္ျမတ္ဧရာ၀တီ လူမႈေရးအဖြဲ႔မွလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက ျမစ္ႀကီးနားေဒသရွိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပထမအႀကိမ္ အလွဴေငြႏွင့္ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အထည္မ်ားကုိ ေဒသရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္း မ်ားမွ တဆင့္လွဴဒါန္းသည္။

ဘ၀အလင္း ပရဟိတႏွင့္ ရန္ကုန္ နာေရးကူညီမႈ အသင္းတုိ႔ကလည္း မၾကာမီ ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည္ ဇြန္လကတည္းက အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)တုိ႔အၾကား စတင္ျဖစ္ပြားသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ယေန႔အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ယခုအခါ ေဆာင္းရာသီသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္၍ အ၀တ္အထည္ အသုံးအေဆာင္မ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း တရုတ္ – ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစိုက္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား အဆုိအရ သိရသည္။

“ထုိးစစ္ေေတြ ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ေတြပုိမ်ားလာတယ္”ဟု တရုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္ မုိင္ဂ်ာယန္အေျခစုိက္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေန သည့္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး အဖြဲ႔၀င္ မုိင္းဂ်ာ က ဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားကာစက ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ဒုကၡသည္ သုံးေသာင္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း အစုိးရ စစ္တပ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕လာၿပီး တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာ၍ ယခုအခါ ေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိလာရာ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ စား၀တ္ ေနေရး၊ ရာသီဥတု ဒဏ္ခံႏုိင္ေစရန္အတြက္ အေႏြးထည္ စသည္တုိ႔ လုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

By:http://burma.irrawaddy.org/archives/2810

Mani November 24, 2011 ya shani Williamsport, Pa U S A e Chyeju dum poi (Thanksgiving Day) hpe ngwi pyaw awng dang ai hte galaw la lu ga ai. Lamamng tingnyang up hte laksan lakjet hpe Shd. N-Ka Zau Tawng, hkum tsup kyu hpyi hpe Slg.Latsap Hkawng Dau, chyeju shakawn sak se hkam ai lam hpe Slg. Lasham Gam Bung hte Shy. Ann, hkalum ga hpe Slg. Hpauda Tu, hpungdim kyu hpyi ai hpe Shd.Marip Zau Lum, tingse dum shapyaw ya ai hpe Shd.Gawvak Dau Ze ni shanglawm gun hpai lai wa sai hku re.Shawa yawng hku n-na, Give Thanks ngu ai mahkawn hte Htawng seng mangai ta ngu ai mahkawn ni hte Karai kasang hpe chye ju shakawn lai wa sai. A kyu hpyi ai lam hta 1. Karai kasang hpe chyeju dum shakawn ai lam 2.Buga de na padang hkrunlam majan masing a matu 3.Shawnglam majan pa na share shagan ni a matu 4.Hpyen yen tsinyam ni a matu 5.KIO ningbaw ningla ni, magam gun dap ma ji n-ban ni a matu hte magam dap, makan dap shagu a matu akyu jawm hpyi ya ai. Bai lak san chyeju dum lakjet hta mung American Chyeju Dum Poi a lam labau kadun, Mungkan mungdan Ga Da ka ni a Chyeju Dum poi ni hte Wunpawng sha ni a Chyeju Dum Poi a lam shingdaw sawk gahkyin tang madun tsun jahpra lai wa sai. Lamang ngut ai hpang hkyen lajang da ai malu masha jawm sha rai let, myu sha lam yan hte seng ai lam ni hpe tsun jahta let, lamang hpe ngwi pyaw awngdang ai hte galaw la lu saga ai

Anhte jinghpaw ni hpe anhte garum n sa hpyi ra ai sha shanhte a tsawra
myit hte garum madi shadaw ya kam ai n dai Mon hte Hkang Myusha ni hpe
anhte kasi yu la mai nga ai,, Ti nang Myusha ni hkrap ai n sen hpe anhte na
ai zawn manang ni mung na ya nga ai majaw n gun mung lu nga ai,,

Wednesday, 23 November 2011 11:47
Written by ပိုန္အာဲ ( link click on )
ကခ်င္စစ္ေျပး
ဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီေပးသြားရန္ နိဳဝင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ
မြန္လူငယ္ ေဖာင္းေဒး႐ွင္း MYF (Mon Youth foundation) ၏ online အစည္းအေဝးတြင္
ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ပါသည္။ အကူအညီမ်ားမွာ ကခ်င္ဒုကၡ သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ
မူတည္ၿပီး ကူညီသြားမည္ဟု ေဖါင္ေဒးရွင္းအဖဲြ႔၀င္ မြန္လူငယ္ တစ္ဦးက ယမာန္ေန႔က
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“က်မတို႔ကေတာ့ ကခ်င္အဖဲြ႔နဲ ့ဆက္သြယ္ ေနပါတယ္၊ သူတို႔ရဲ့ အေၾကာင္းျပန္ခ်က္ကို
ေစာင့္ေန ပါတယ္။ သူတို႔တေတြ ဘာလို ေနလဲေပါ့။ ဥပမာဆိုရင္ ဒီအခ်ိန္ဟာ ေအးလာ
ေနၿပီေလ၊ အေႏြးထည္လိုလား စသျဖင့္ ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကို ကူညီဖို႔ပါ။ တကယ္ေတာ့
ကခ်င္လူထုေတြ ခံစားေနရတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ့ ဒဏ္ကို က်မတို႔လည္း ခံစား
ခဲ့ရဘူးေတာ့ သိတယ္ေလ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲတယ္တာ ဒါေၾကာင့္ ၀ိုင္းၿပီး အကူအညီ ေပးဖို႔
ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗဟိုေကာ္မီတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ မိအိုင္စြန္းက ေျပာၾကား သြားပါသည္။

ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ ့(KIO)ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားရာမွ အစိုးရက ျပန္လည္
တိုက္ခိုက္ လာသည့္အတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစၿပီး ႏွစ္ဖက္အၾကား ျပင္းထန္စြာ
တိုက္ပြဲ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသခံမ်ား ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ
ေသာကခ်င္အရပ္သား ဒုကၡသည္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ႏွင့္ လိုင္ဇာ ကခ်င္ျပည္
လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ ႒ာနခ်ဳပ္သို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေ႐ွာင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

[image: jinghpawshiga]

*ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ ခံရေသာ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားပံု*
*ဓါတ္ပံု - kachin-news.blogspot.com*

ဤဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ အကူအညီမေပးရန္၊ အစိုးရမွ ျပည္တြင္း NGO အဖြဲ႔မ်ားကို
တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္
မေလး႐ွားနိဳင္ငံေရာက္ ကခ်င္လူမွဳ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက ဒုကၡသည္ ရံပံုေငြတရပ္
ေကာက္ခံကာ အကူအညီ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အကူအညီမွာ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ
ကခ်င္ ဒုကၡမ်ားနည္းတူ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ မြန္ဒုကၡသည္
မ်ားကိုလည္း အကူအညီ ေပးသြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။

မြန္လူငယ္အဖဲြ႔သည္ ၂၀၁၀ ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ စစ္အစိုးရတို႔၏ စစ္ေရးအေျခအေန တင္းမာမွဳ၌ ထိုင္းျမန္မာ
နယ္စပ္သို႔ မြန္ဒုကၡသည္ (၆၀၀) ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ေနသည့္
အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ စားစရာမ်ား၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေနစရိတ္၊
ေက်ာင္းဝတ္စုံႏွင့္ အသံုးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ MYF (Mon Youth
Foundation) မြန္လူငယ္ေဖါင္းေဒး႐ွင္း အဖြဲ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာေရာက္
မြန္လူငယ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စုဖြဲ႔ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။
Link

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ထပ္မံေဆြးေႏြးၿပီးပါကေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ပါဝင္ေသာ ပင္လုံကဲ့သို႔အစည္းအေဝး ထပ္မံျဖစ္ေပၚ လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္မည္ဟု သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) ဟု လူသိမ်ားသည့္ RCSS/ SSA ႏွင့္ပဏာမေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သၽွမ္းျပည္ေအးခ်မ္းမွုကိုလိုလားတယ္လို႔ ဦးေအာင္မင္းေျပာတယ္။ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာေဆြး ေႏြးၿပီးရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါဝင္တဲ့ ယခင္ပင္လုံညီလာခံ ပုံစံျဖစ္ေအာင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ လုပ္မယ္။ ပင္လုံတုန္းကထက္ပို ေကာင္းတဲ့ ညီလာခံလဲျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လာနိုင္တယ္လို႔လဲေျပာသြားတယ္” - ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သၽွမ္းသံေတာ္ ဆင့္အယ္ဒီတာ စဝ္ခင္းဆာယီကေျပာသည္။

SSAandGovernment

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးတို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွုအၿပီး (ဓါတ္ပုံ- taifreedom.com)


ဦးေအာင္မင္းက - လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲ ၃ ရပ္မွာ ၁- နိုင္ငံတကာ၏ ပိတ္ဆို႔မွု၊ ၂- ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျပႆနာ၊ ၃- တိုင္းရင္းသားျပႆနာတို႔ျဖစ္သည္။ ဤစုရပ္အနက္ ပထမ ၂ ရပ္ကို ေျဖရွင္းၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္ဟုသိရသည္။

စဝ္ယြက္စစ္ဦးေဆာင္သည့္ RCSS /SSA တပ္ဖြဲ႕မွ စက္ပစၥည္းမ်ားအား ဗုံးခြဲဖ်က္ဆီးမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ၎တာဝန္ ယူ ေနေသာ သၽွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းမွ အေရွ႕ပိုင္းသို႔ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေနမွုအားေခတၱ ရပ္ဆိုင္းထားရေၾကာင္း ရထားပို႔ ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကေျပာသည္ဟုဆို၏။

“ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူဦးေရသန္းေပါင္း ၆၀ ရဲ့အက်ိဳးကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စဥ္းစားေစခ်င္ တယ္လို႔ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာတယ္။ BGF အတြက္ စိတ္မပူနဲ႔။ BGF လုပ္ဖို႔လုံးဝ မတိုက္ တြန္းေတာ့ဘူးတဲ့။ ျပည္သူ႔ စစ္ဘဲလုပ္။ လက္နက္ကိုင္ထား။ ျမန္မာအစိုးရကိုမယုံၾကည္ တဲ့ခ်ိန္ အခ်ိန္မေရြး ေတာျပန္ခိုနိုင္တယ္။ ျပန္တိုက္နိုင္တယ္ ” ဟု ဦးေအာင္မင္းက အာမခံသြားေၾကာင္း လြယ္တိုင္းလ်ဲန္း၏ ‘အစိုးရႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ’ ဝင္ တဦးကေျပာသည္။

ဦးေအာင္မင္းေျပာဆိုတင္ျပမွုအၿပီး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က - မိမိတို႔ဖက္မွ တင္ျပခ်က္ ၄ ခ်က္ ကို ဦးေအာင္မင္းထံ ေပးကမ္းခဲ့ၿပီး - ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွုေၾကာင့္ စစ္မီးလၽွံအတြင္း မလႊဲသာမေရွာင္သာတိုးဝင္ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမိသည္လည္း ျပည္ ေထာင္စုသားတဦးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျပည္ေထာင္စုသား၏ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ တဖက္တလမ္းမွပါဝင္ပူးေပါင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ပါဝင္ပူးေပါင္းနိုင္ေရး အတြက္ အစိုးရ ႏွင့္ မိမိတို႔အၾကား ယုံၾကည္မွုတည္ေဆာက္နိုင္ရန္ အဓိက ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာ၏။

“က်ေနာ္တို႔ သၽွမ္းျပည္သားေတြ အေမွာင္ထုထဲမွာေနလာရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ပါၿပီ။ ခုက်ေနာ္တို႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး မွုဟာ သၽွမ္းျပည္လူထုအတြက္ ေရာင္ျခည္ဦးေလးလို႔ဆိုနိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္လက္အဖိႏွိပ္ခံ ေနရဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထြန္းေတာက္လာမယ့္ ေနအလင္းေတြဟာ ေနက်ပ္လို႔ အေမွာင္ထု ဖုံးလြမ္း ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမွာကိုစိုးရိမ္ရတယ္” - ဟုလည္းစဝ္ယြက္စစ္ ကေျပာသည္။

နိုင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ စစ္အင္အားသုံး လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းသျဖင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္အေပၚ လူထု၏ နာက်ည္းမွုဒဏ္ရာကို အခ်ိန္ေပးကုစားဖို႔ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကလည္း သေဘာထား ႀကီးႀကီးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း စဝ္ယြက္စစ္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုဆို၏။

ထို႔အျပင္ နိုင္ငံတကာႏွင့္သင့္ျမတ္မွု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းမွု၊အာဆီယံဥကၠဌ ျဖစ္လာ မွုေၾကာင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီဟု မဆိုနိုင္ေသးေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံသို႔ထြက္ေျပးပုန္းခို ေနရျခင္း၊ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အပစ္ ရပ္သည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနရျခင္း တို႔မွာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု၏ အေျဖျဖစ္ေၾကာင္း RCSS ေခါင္းေဆာင္ ကေျပာ၏။

ဦးေအာင္မင္းက - လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ က ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ရ ျခင္းမွာ ျပည္သူ လူထုပါဝင္ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားစဥ္ RCSS ေခါင္းေဆာင္က၎အားဝမ္း သာအားရလက္ဆြဲ ႏွုတ္ဆက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ၌ တိုင္းရင္းသားက ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမွာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးပါက စီးပြါး ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု၌ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က အခြန္အနည္းငယ္သာ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ နိုင္ၿပီဆိုပါက ေဒသခံလူထုလည္းအိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခိုလွုံျခင္း ျပဳလုပ္ ေတာ့မွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ထက္မက အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံကပင္ မိမိတို႔ေဒသသို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းကေျပာ၏။

စဝ္ခင္းဆာယီကဆက္၍ - “ အခုလည္းတိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားခြင့္ကိစၥမွာ မြန္၊ သၽွမ္း နဲ႔ ကရင္ စတဲ့ တိုင္းရားသား စာေပကစာသင္ေက်ာင္း၌ ဘာသာရပ္တခုအျဖစ္ သင္ၾကားခြင့္ေပးေနၿပီလို႔ ဦးေအာင္မင္း ကေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စဝ္ ယြက္စစ္ အႀကံျပဳတဲ့ - နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သာ တာဝန္ရွိတာမဟုတ္။ လူတိုင္းမွာတာဝန္ရွိ တယ္- ဆိုတဲ့အခ်က္ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒကို ျပန္သြားရမယ္လို႔ ဦးေအာင္မင္းကေျပာတာ။ လိုအပ္တာျဖည့္ခ်င္တာျပင္ခ်င္တာရွိရင္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္လို႔ရတယ္- အဲလိုေပါ့”

“အဓိကအခ်က္က ဦးေအာင္မင္းေျပာသြားတာက- ခင္ဗ်ားတို႔ SURA (လြယ္တိုင္းလ်ဲန္း) အဖြဲ႕နဲ႔ SSA (ဝမ့္ဟိုင္း) အဖြဲ႕နဲ႔ ေပါင္းၿပီးမွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္အစား အစိုးရနဲ႔ အရင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ပူးေပါင္းရင္ပိုသင့္ေလ်ာ္ မယ္ထင္တယ္တဲ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပူးေပါင္းၿပီးမွဆိုရင္ အခ်ိန္ယူ ရဦးမွာ မို႔လို႔ - တဲ့ ။ စဝ္ယြက္စစ္က- ေဆြးေႏြးသေဘာ တူညီခ်က္အတြက္ေတာင္ႀကီးတက္ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္လိုက္မယ္တဲ့။ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္မွာေတာင္ ႀကီးတက္မယ္ဆို တဲ့အေၾကာင္း ၇ ရက္ ႀကိဳ တင္အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ဦးေအာင္မင္းကေျပာၿပီးေဆြးေႏြးပြဲ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

နိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္က အစိုးရဖက္မွ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ေဒါက္တာ ေနဝင္းေမာင္၊ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ ရင္လွိုင္၊ ဦးတင္ေမာင္သန္းႏွင့္ RCSS/SSA မွ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြတ္စစ္၏ “အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ”မွ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အစိုးရဖက္မွ
၁။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္ရပ္စဲရန္
၂။ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ားထားရွိရန္
၃။ တဖက္နယ္ေျမထဲသို႔ ဝင္ေရာက္မည္ဆိုပါက လက္နက္ယူေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္
၄။ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ရန္ -တင္ျပသည္။

သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ဖက္မွလည္း
၁။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အပစ္ရပ္ရန္
၂။ နိုင္ငံေရး ျပႆနာကို နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္
၃။ မိမိနယ္ေျမ၌ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားနိုင္ရန္၊ အထူးဖြံ့ၿဖိဳးေရးေဒသကို သတ္မွတ္ရန္ ႏွင့္
၄။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္သြားရန္ - ဟူသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ တင္ၿပ ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္မွုတည္ေဆာက္ရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းသက္သက္သာျဖစ္ၿပီးမည္သည့္ သေဘာတူ ညီမွု လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမရွိေသးဟု ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္မွူးေလာင္ဆိုင္က သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာျပသည္။

နိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မီးရထားဝန္္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕အား သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့ သည့္ သၽွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္(ေတာင္ပိုင္း) တပ္ဖြဲ႕ RCSS/SSA ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး KNU၊ခ်င္းအမ်ိဳး သား တပ္ဦး CNF တို႔ က အပစ္ရပ္ရန္ ပဏာမအဆင့္ သေဘာတူညီမွုရခဲ့ၿပီး၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ ေရးပါတီ KNPP တို႔ကလည္း ထပ္မံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မည္ဟု သေဘာတူညီမွု ရရွိခဲ့သည္။

အားလံုးလက္ခံပါတယ္ သမၼတၾကီး၊

တခုပဲရွိတယ္ ..လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြကို ဆိုးတယ္လို႔ သမၼတၾကီးလက္ညိဳးထိုးရင္ .. က်န္တဲ့လက္၄ေခ်ာင္းက သမၼတၾကီးရဲ့အစိုးရကို ငါကပိုဆိုးတယ္ ၀န္ခံသလိုျဖစ္ေနမလား ေတြးမိပါတယ္။ သားဆိုးျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ၾကည့္ရင္ .. ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားဟာ သူတို႔ေျမကို တရုပ္၀ိသမစီးပြားေရးသမားမ်ားနဲ႔၊ စစ္အာဏာရွင္သားသမီးကုမဏီမ်ားပဲ ေနရာယူေနၾကတယ္။ ကိုယ့္ျပည္နယ္မွာေနထိုင္သူ ကခ်င္၊ျမန္မာမ်ားကို (အထူးသျဖင့္ KIA ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးမလုပ္ႏိုင္ေသးရင္ သူ႔ဖာသာေနပါေစ။ အၾကမ္းဖက္မတိုက္ေစလိုပါ။) အဂၤလိပ္ ဂ်ပန္ကို တိုက္တဲ့အခါ ျမန္မာဘီအိုင္ေအက ေပ်ာက္က်ားအေရးပါသလို၊ တကယ္လို႔ တရုပ္အႏၱရယ္ရွိလာရင္ KIA ေပ်ာက္က်ားမ်ားက ျမန္မာျပည္တခုလံုးအတြက္ အတိုင္းတာတခု ကာကြယ္အထိ ႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိေနာက္ခံနဲ႔ တရုပ္အႏၱရယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ႏိုင္ငံျခား၀န္ၾကီး ဟီလာရီကလင္တြန္ ႏွစ္၅၀အတြင္း Obama & Burma ျမန္မာျပည္လာလည္ျခင္းက ေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေရွ႔တန္းကခ်င္နယ္ေျမက ပိုျပီးအဓိကက်ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။

သမတၾကီးေျပာသလို (၁)က်ဳပ္တို႔ ကခ်င္နယ္ေျမ ျငိမ္းခ်မ္းခ်င္ပါတယ္။ (်)ဒီမိုကေရစီစီးပြားတိုးတက္ခ်င္ပါတယ္။ (၃) ညံ့ဖ်င္းလွတဲ့ပညာေရး၊လူမႈေရးမ်ားက လြတ္ေျမာက္ခ်င္ပါတယ္။ ..

News Conference Youtube: http://murann.com/utheinsein.htmကခ်င္မိတ္သဟာရ ကန္ဘာကန္ (စင္ကာပူ)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ လစဥ္ေနာက္ဆံုးပါတ္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းရွိပါသည္။ လာမည့္အပတ္ 27-Nov-2011 (Sunday 7pm) တြင္ အထူးအစီအစဥ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းပြဲေတာ္ သီဆို၊တီးမႈတ္ ခ်ီးမြမ္းၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

နမူနာ ကခ်င္ရိုးရာသီခ်င္းဗြီဒီယို (အစမ္းေလ့က်င္စဥ္)

Kachin Community in Singapore is under God Grace. They will Praise Lord on coming 27-Nov-2011 Sunday Service. Here is some of their Praise Songs practice BlipTV.
မိတ္ေဆြမ်ားကို ေခၚလာျပီး အားေပး၊နားဆင္ၾကပါရန္...၊
Bethesda Chapel


Blip.TV short videos
http://blip.tv/bcff-daly-city-san-francisco-bay-area

အင္ဂြန္ဂ်ာ၀ါ (၂)

အင္ဂြန္ဂ်ာ၀ါ(၃)
နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအရတက္လာတဲ႔ သိန္းစိန္အစိုးရကေတာ႔ျဖင္႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဆိုတာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလက္မခံဘူး တဲ႔။ သမၼတရဲ႕ေျပာျပခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားသူေတြဟာ ကိုယ္ခ်င္းမစာ သူေတြျဖစ္သြားပါလား။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ ၾကည္႔ျပီးမွ လုပ္သြားမယ္တဲ႔ ဘယ္လိုအေျခအေနေတြလဲ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံသားေတြကို ဓားစာခံလို သေဘာထားျပီး ျပည္ပနိုင္ငံေတြရဲ႕အာရံုစိုက္ဖို႔ ဖိအားေတြေလ်ာ႔ဖို႔လား။

တဖြဲ႕ခ်င္းခြဲထုတ္ဖို႔ေဆြးေႏြး
မယ္ေျပာတဲ႔ သမၼတရဲ႕ေျဖရွင္းခ်က္က ေရွ႕ေနာက္မညီေနပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕လူႀကိဳက္မ်ားတဲ႔ မိန္႔ခြန္းလဲျဖစ္ သူအင္မတန္ႀကိဳက္တဲ႔ စကားလံုးလဲျဖစ္တဲ႔ မတူတာေတြေဘးဖယ္ျပီး တိုင္းျပည္အက်ိဳးစည္းပြားအတြက္ဘံုတူညီတာေတြနဲ႔လုုပ္ခ်င္တယ္ တဖြဖြေျပာေနေပမယ္႔ ဓေလ႔ထံုးစံေတြ၊လိုအင္ဆႏၵေတြမတူလို႔ မလုပ္ဘူးဆိုတာေတာ႔ စဥ္းစားစရာပါပဲ။ အရင္တုန္းကေတာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ႔ရင္ ဘာလို႔အခုေကာမလုပ္ႏိုင္ရမွာလဲ။ တိုင္းရင္း အားလံုးရဲ႕ဆႏၵျဖစ္တဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳျပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို တဖြဲ႕ကိုအပစ္ရပ္ျပီး တဖြဲကို ဇြတ္တိုက္ေနရင္ေတာ႔ ဘယ္ေတာ႔မွ ျငိမ္းခ်မ္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ကိုေျပာေနတဲ႔ သမၼတက ဒီမိုကေရစီရဲ႕အေျခခံ တခုျဖစ္တဲ႔ Civil participation ကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ႔တယ္။ KSPP ကို မွတ္ပံုတင္မေပးခဲ႔ဘူး။ သမၼျဖစ္လာျပီး မတူကြဲျပားမႈကိုေတြဖယ္ျပီး တူတာေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လို႔ ေျပာတုန္းက အားတက္ခဲ့ေပမယ႔္ လက္ေတြ႔မွာ အဲဒီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အစိုးရသစ္ရဲ႕တရားဝင္ေရးကိုသာ အသားေပးခဲ႔တယ္ ဆိုတာသိတာ လြန္းလွပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ မတူကြဲျပား တာဟာ NLD တခုတည္းမဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြအမ်ားႀကီး က်န္ပါေသးတယ္။

ျပီးေတာ႔ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈသက္သက္ အတြက္ အပစ္ရပ္ထားရံုမရပါဘူး။ အနွစ္၂၀နီးပါး အပစ္ရပ္ထားရံုး သက္သက္ျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲသို႔ ၉၀မတိုင္မွီ အေျခအေနျပန္ေရာက္ရျခင္းကို သတိျပဳရပါမယ္။

ဦးႏု လက္ထက္မွသည္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ လွပတဲ႔စကားလံုးေတြနဲ႔ ႏွစ္သိမ္႔ခဲ႔တာေတြ ရပ္တန္႔ျပီး အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါျပီ။ ၉၄ အပစ္ရပ္ျပီး ကခ်င္ျပည္မွ ထြက္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားမွ ေဒၚလာသန္းေပါင္း မ်ားစြာ ရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ဖားကန္႔လမ္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အက်ိဳးတူ ဆိုတဲ႔ ကုမၼဏီႀကီးေတြေၾကာင့္ ပိုလို႔ေတာင္ ဆိုးတာလာကို ေဒသခံတိုင္း ညည္းညဴေနၾကတယ္။
အစိုးရသစ္မွ မတူကြဲျပား သူမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရႊက္သြားမယ္ဆိုတာ အစိုးရ တရားဝင္ရံုအတြက္ ေဒၚစု တဦးတည္းနဲ႔သာေတြ႔ျပီး ႏိုင္ငံအတြင္းရွိတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြကို ခ်န္ထားရင္ေတာ႔ ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တိုင္းေဝးရေတာ႔မွာေပါ႔...... The End..

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာအစုိးရသစ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပယ္ သြားၿပီး ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ဖက္ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ (၃) ေသာင္းခန္႕အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက ေကာက္ခံေသာ အလႈေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ခန္ ့ရွိဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္ ့မွန္းၾကသည္။

ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံေရာက္ ခ်င္းမ်ားက ေကာက္ခံသည့္ ေငြမ်ားကို ရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ခ်င္းခရစ္ယာန္လူ ၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Rev. Thawng Kam ႏွင့္ Mrs. Dar Nawn Tial က Kachin Baptist Convention (KBC) ထံ က်ပ္ေငြ ၁၁၉၅၆၅၀၀ ကိုလဲႊအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယခုလ ၁၇ ရက္ေန ့တြင္ Laiforum မွတဆင့္ Mr. Van Lian Thang ေရးသားသည့္ စာတြင္ေဖၚျပထားသည္။

ထို ့အျပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ခ်င္းခရစ္ယာန္အသင္းမ်ားက ေကာက္ခံ ေသာ အလႈေငြ က်ပ္ေငြ ၅၂၂၀၀၀၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံရွိ ခ်င္းမ်ားက ၅၅ သိန္းခန္ ့၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အၾကီး ဆုံး ခရစ္ယာန္အသင္းျဖစ္သည့္ Zomi Baptist Convention, Chin Association for Christian Communication, Hakha ျမိဳ ့ေဟာင္း ခရစ္ယာန္အသင္းႏွင့္ ၾသစေတးလ်ားေရာက္ ခ်င္းမ်ားက က်ပ္ေငြ ၇၄၁၄၀၀၀ တို ့ကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူအသီးသီးထံမွ တဆင့္ ေပးလႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး မီဇုိရမ္ ျပည္နယ္၊ အုိင္ေဇာလ္ ရွိ Lairam Immanuel Local Church (LIKBK) သင္းေထာက္တဦးက ” က်ေတာ္တုိ႕က ႏိုင္ငံေရးတုိ႕ဘာတုိ႕ မဆုိလုိဘူး၊ လူမႈဒုကၡေရာက္ေနသူေတြ အခက္အခဲကုိ ေထာက္ထားၿပီး ကူညီတာပါ˝ ဟု ေျပာသည္။

ၾသစေတးလ်ားႏိုင္ငံေရာက္ ခ်င္းခရစ္ယာန္အသင္း ၁၂ ခုမွမွ ၾသစေတးလ်ား ေဒၚလာ ၁၆၅၀၇ (က်ပ္ေငြ ၁၂၅၄၅၃၂၀) ကို ၾသစေတးလ်ားရွိ Kachin Assocaition of Australia (KAA) ထံသို ့ ေပးလႈၾကျပီး KAA မွကခ်င္ျပည္နယ္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသို ့ လႊဲေပးဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖၚျပထားသည္။

အထက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ ေငြပမာဏသည္ က်ပ္ေငြ ၃၇၀ သိန္းခန္ ့ရွိျပီး အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ဆြီဒင္၊ Czech Republic, New Zealand, Malaysia ႏိုင္ငံရွိ ခ်င္းမ်ား၏ အလႈေငြကို အသိအက် မသိ ရေသးေသာ္လည္း စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ- ၅၀၀ သိန္းခန္ ့ ထြက္ရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရွိခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို ့ တိုက္ပဲြ ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အလႈေငြကို လြန္ခဲ့သည့္ ၂ လ ခန္ ့က စတင္ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

By:http://khonumthungburmese.org/

Kachinpressrelease.pdf

Posted by Admin Friday, November 18, 2011 0 comments

Matai htang ra sai

Posted by Admin 0 comments

Ahkyak shiga gabaw ni

Posted by Admin Monday, November 14, 2011 0 comments

သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား
‐ Asean Urged to Put Burma Abuses on Agenda
‐ KNU appoints new peace negotiation team to meet with government
‐ ျမန္မာအစိုးရသစ္ ႏွင့္တြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးရန္ေကအဲန္ယူ ျပင္ဆင္
‐ ေကအန္ယူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ့စည္းၿပီး မၾကာခင္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြေနးြ မည္
‐ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔ KNU ျပင္ဆင္
‐ KNU ‘Peace Committee’ ready to talk peace
‐ KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕လိုက္ၿပီ
‐ Mon State government peace team arrives at headquarters of NMSP
‐ မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုယိ ္စားလွယ္မ်ား ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေဆြးေႏြး
‐ မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ ေစ့စပ္ရန္ မြန္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တာဝန္ေပးေစလႊတ္
‐ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ုိးေဆာင္အဖြဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ေတြ႕
‐ ျပည္နယ္ အစိုးရ ကမ္းလွမ္းခ်က္ အေပၚ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ၏ တုန္ ့ျပန္ခ်က္
‐ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စစ္ပြဲေတြ ရပ္ဆိုင္းဖု႔ ိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း
‐ CACIUSCCCS E CM ECAာCSCMIUCSECါCSS CCCSSCAာS KIA CIUCSCIUCS
‐ ဘုရားသုံးဆူရွိ ဒီေကဘီေအတပ္ဖဲြ႕မ်ား လက္နက္ခ်ရန္ ေတာင္းဆုိခံရ
‐ Sino border town under curfew
‐ ျမစ္ႀကီးနား မိဘမဲ့ကေလးမ်ားေနအိမ္ ဗုံးကြဲ၍ ၁၀ ဦးေသဆုံး
‐ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ဗံုးေပါက္ကြဲ၍ လူ ၁၀ ဦး ေသဆံုး
‐ အစိုးရတပ္က ဓာတုလက္နက္သုံးမသုံး ေကအုိင္ေအ စုံစမ္းစစ္ေဆး (ေကအုိင္ေအႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္)
‐ Suu Kyi says Burma’s judicial system is not fair; prevents development
‐ “တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမရွိ”
‐ Suu Kyi Says End of Sanctions Depends on Govt
‐ အက်ဥ္းသား ထပ္လႊတ္ေရး သမၼတကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အိပ္ဖြင့္စာေပး
‐ Burma delays prisoner amnesty
‐ ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံျခားေငလြ ဲ စင္တာမ်ား တြက္ေျခမကိုက္
‐ ေက်ာ္သူကို ဧမာေႏလြ အသင္းေတာ္က လူမႈအက်ဳိးျပဳ ေဒါက္တာဘဲြ႔ ခ်ီးျမႇင့္
‐ Press Release: AIPMC calls on ASEAN leaders to place ethnic conflict and human rights situation in Myanmar on
ASEAN agenda
------------------------------------------------------------

YMCA-Nov 09,2011 Myitkyina Kachin land

Posted by Admin Wednesday, November 9, 2011 0 comments

Subject: YMCA
Received: Wednesday, November 9, 2011, 6:04 PM

9-11-2011 ya shani,

Anhte Myitkyina kaw, Wunpawng Amyu Sha Mungbawng Rapdaw na slg ni hte Wunpawng Slg ni hpe
Zahkung Ting Ying (NDA-K) wa hte Lasang Awng Wah (Gwi Htu Pyi Tu Tsit) yan kaw nna daini na byin nga ai masa hte seng nna tsun sang lang dan ai lam ni galaw ma ai.

Dai kaw,

Zahkung Ting Ying hku nna,
- Myen hpe madi shadaw ra ai lam,
- Kachin ni n mai rawt malan sai lam,
- Kachin ni Myen a mayam matut galaw na re lam ni tsun sang lang ai.

Lasang Awng hku nna,
- KIO/A daini galaw nga ai hpe jahpoi jahpyak ai lam galaw ai
- KIO/A hpe grai roi jahkroi nga na tsun ai

Zuphpawng kaw n-gun lu ai lam,

Sarama kaba Nhpan Ja Ra
- Anhte Shanglawt galaw ai hpe madi shadaw ra ai nga tsun ai
- Myen ni kaja wa mungmasa galaw ai rai yang madi shadaw mai tim, laiwa ai 17 ning hpe hpaji la mai ai lam ni tsun ai.

Du Wa Howa Zau Gam
- Myen hpe n mai kam ai lam
- Myen gaw sadi ndung ai, dingman ai lam n nga ai nga tsun sai

Zuphpawng hpungdim,

Zahkung Ting Ying hte Lasang Awng Wa yan gaw shanhte ka sa wa ai ndau laika hpe hti dan na shangut sai.
Zuphpawng nnan hpang wa ai shaloi anhte ramma nkau mi hte rai yang n-gun 84 re.
Zuphpawng hpungdim ai shaloi marai 19 hte hpungdim sai.

Sadi jaw ai lam,

- WMR Amu Madu, Sara Labang Gam Awng ( Pai / Hkra ) lawan lata la.
- MCC Ningbaw Hpung Up Sara Zung Kyang ( Karai Kasang a mayam tai na kun? Zahkung Ting Ying hte Lasang Awng a mayam tai na kun? )
- Zahkung Ting Ying, Lasang Awng Wa, Dr. Tu Ja ni ja ja sadi mu!
By:WKO

ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္
အမ်ားျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ တြင္တြင္ ေၾကာ္ျငာေနေသာ ၾကံ့ဖြံ႔ အစိုးရႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ၾကား ႏိုင္ငံေရး စစ္တုရင္ ကစားပြဲမွာ ယခုအခါ အေတာ္ပင္ ဇာတ္ရွိန္တက္ ေန ေလျပီ။

ၾကည့္ရွဳရေသာ ပရိသတ္အဖို႔မွာလည္း အသည္းတယားယား၊ ရင္တဖိုဖို ျဖစ္ၾကရသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ အသည္းယားရသနည္း ဆိုပါမူ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သာမန္ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ၊ ပြဲ၏ အႏိုင္အရွဳံး ရလဒ္အက်ိဳးကို က်က်နန ခံစားၾကရမည့္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။
သည္ပြဲသည္ သာမန္ ကစားပြဲမဟုတ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကံၾကမၼာကို ေလာင္းေၾကး ထပ္ထားရေသာ ကစားပြဲျဖစ္ေနေလသည္။


ယခု အခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ မ်က္စိလည္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကစားကြက္ရွဳပ္ေထြးလွေပသည္။
အမွန္တကယ္ပင္ မ်က္စိလည္သူ အၾကည့္မွားသူေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ပင္ မ်ားျပားေနေလသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ အျမင္ရွဳပ္ေထြးၾကပါသနည္း။ ေရႊ႔ကြက္မ်ားမွာ ယခင္ကႏွင့္ မတူ တမူထူးျခားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က စစ္အစိုးရသည္ အၾကမ္းနည္းသက္သက္ကိုသာ အသုံးျပဳသည္။ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တာ ဘာမွ မေရးရ။
ဘာမွ မေျပာရ။ ဘာမွ မလုပ္ရ။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္တခုခု လုပ္လ်င္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မည္။ လမ္းေပၚမထြက္ရ။ ဆႏၵမျပရ။


လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပလ်င္ ပစ္သတ္မည္။ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပ ေသာ လုပ္ရပ္သည္ (လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေသာ အလုပ္မွ တပါး) စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္အဖို႔ အေၾကာက္ဆုံးလုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
အတိုခ်ဳပ္ေျပာရလ်င္ ေထာင္ခ်လိုက္မည္ႏွင့္ သတ္ပစ္လိုက္မည္ ဆုိေသာ နည္းမ်ားမွာ စစ္အစိုးရ၏ အဓိက နည္းဗ်ဴဟာ ျဖစ္ခဲ့သည္။


စစ္အစိုးရဘက္က ေျပာင္းလဲဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္လာျခင္း
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈေနာက္ပိုင္းတြင္မူ စစ္အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာ စတင္ေျပာင္းလဲလာသည္။
၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အၾကီးမား ဆုံးေသာ လႈပ္ရွားမႈၾကီး ျဖစ္သည့္ ၂၀၀၇ လႈပ္ရွားမႈသည္ စစ္အစိုးရကို အၾကီးအက်ယ္ တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။
စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ အႏွစ္ ႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္ၾကာက်င့္သုံးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ဆြဲလိမ္ညာ၊ လွည့္ဖ်ား၊ ေထာင္ခ်၊ လူသတ္အလုပ္သည္ ေရရွည္ဆက္သြား၍ အလုပ္ မျဖစ္ ႏိုင္ ေတာ့ဟု သေဘာေပါက္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ အေရးေတာ္ပုံျပီးသည္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို သြက္သြက္လက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့ သည္။
ယခင္က ႏွစ္ေပါင္းတရာၾကာေအာင္ပင္ အခ်ိန္ဆြဲေတာ့မည္ဟု ထင္ရေသာ လမ္းျပေျမပုံမွာ ရုတ္တရက္ အရွိန္ရျပီး သြက္လက္ ျမန္ဆန္လာသည္။


ဤသို႔ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ တရပ္ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခခံဥပေဒမွာ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ မက်ဆုံးေသာ အေျခခံဥပေဒ တရပ္ အျဖစ္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္သား တမတ္သားက မည္သူမွ် မေရြးေကာက္ ပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ မိန္႔မိန္႔ၾကီး ၾကိဳတင္ေနရာယူႏိုင္ေသာ အခြင့္ကို ေပးအပ္ထားသည္။
စစ္တပ္က မၾကိဳက္လ်င္ အခ်ိန္မေရြး အာဏာ သိမ္းခြင့္ကိုလည္း ေပးထားသည္။
ထို အေျခခံဥပေဒမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပခြင့္ရခဲ့လ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ်ပင္ ေထာက္ခံမဲရႏိုင္စရာ မရွိေသာ္လည္း ေသနတ္မိုးဓါးမိုးျပီး ၉၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းကေထာက္ခံသည္ဟု မဲခိုးေၾကျငာပစ္လိုက္သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ုပ္၏ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္း
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေရးၾကီးသည့္ သမိုင္းကာလမ်ားတြင္ အမ်ဳးိသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အခန္းက႑ကေန ရပ္တည္ခဲ့ ပါသနည္။
တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီးလွေသာ ၂၀၀၇ ခုအေရးေတာ္ပုံႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲ ကာလ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာမူ ျပည္သူလူထုကို အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ဦးေဆာင္မႈ မေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တာဝန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းမွာ အလြန္ဆိုးဝါးလွေသာ ပ်က္ကြက္မႈၾကီး ျဖစ္ခဲ့ သည္။
အမ်ဳးိသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံကူညီမႈ မျပဳရုံသာမက စစ္အစိုးရ အၾကိဳက္ေနာက္ကပင္ လိုက္ဆြဲ တားျမစ္ခဲ့ ပါေသးသည္။

၂၀၀၇ ခုအေရး အခင္းတြင္ သံဃာႏွင့္ ၂၀၀၇ ခု ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားက ထိန္းသိမ္းဦးေဆာင္ သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္သာ စစ္အစိုးရကို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားမွာမူ ၂၀၀၇ ခု အေရးေတာ္ပုံ၏ အစပိုင္းကာလတြင္ အဓိက ဦးေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ပြဲဦးကတည္းက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။ ဆက္လက္၍ ဦးေဆာင္မႈ မေပးႏိုင္ခဲ့။


၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲကာလတြင္မူ သံဃာႏွင့္ ၂၀၀၇ မ်ဳိးဆက္ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထိုကာလ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္မူ အစပိုင္း၌ NLD သည္ အတန္အသင့္ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ လိုက္ေသာအခါ ႏိုင္ငံေရး ကို ေရွ႔တန္းမတင္ ျပည္သူလူထု အေရးကို ေရွ႔တန္းတင္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ လူမႈေရးဘက္သို႔ အမ်ဳိး သား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးလွည့္ လိုက္သည္။ NLD သေဘာထားၾကီးလွပါေပသည္။
လူၾကီးလူေကာင္း ဆန္လွပါေပသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းကာလ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ စစ္အစိုးရကို ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဝန္ေလးေနၾကျပီး နာဂစ္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေကာင္းရသြားသည့္ အတြက္ စိတ္သက္သာရာပင္ ရသြားသလားဟု သံသယဝင္ဖြယ္ ျဖစ္ေပသည္။

သူတို႔သည္ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲကို လွည့္မၾကည့္ေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရမွာမူ သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မ်က္ေျခ အျပတ္မခံ။
လူေတြေသ၊ အေလာင္းေတြ ေရေမ်ာေနသည့္ ၾကားကပင္ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ေထာက္ခံမဲေတြ မရမေနလုယက္ယူခဲ့ေလ သည္။
NLD သည္လူၾကီးလူေကာင္းဘြဲ႔ရ၍ စစ္အစိုးရမွာ လူဆိုးရာထူး တရစ္တက္ သြား သည္။

တကယ္တန္း အနစ္နာၾကီး နစ္နာခဲ့ၾကရသည္မွာ ျပည္သူ တရပ္လုံးျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
ျပည္သူတို႔မွာကား ႏွစ္ခါရွဳံးခဲ့ၾကရေလ သည္။
NLD သည္လူၾကီးလူေကာင္းဘြဲ႔ ရခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး တာ ဝန္ေက်ပြန္ခဲ့သည္ဟုကား မဆိုႏိုင္ေခ်။


အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္ျပီးသည့္ေနာက္ စစ္အစိုးရ အဖို႔မွာ အစစအရာရာ ခ်ည္ျပီး တုတ္ျပီးျဖစ္ေလျပီ။
သို႔ေသာ္ ထိုမွ်ႏွင့္ မေရာင့္ရဲပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲ ကို မတရားဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္ျပန္ျပီး ညစ္ျပန္သည္။
ထိုကာလတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အလြန္ထူးျခားေသာ ေရႊဂုံတိုင္ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေရႊဂုံတိုင္ ေၾကျငာ ခ်က္သည္ ေသအံ့မူးမူး ျဖစ္ေနေသာ NLD ကို ျပန္လည္ အသက္ဝင္ေစခဲ့သည္။
ေခါင္းေဆာင္မႈမဲ့ေနေသာ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသည့္ NLD နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လမ္းညႊန္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဦးဝင္းတင္သည္ NLD ကို ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရား ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္သူ၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို လမ္းညႊန္ျပသႏိုင္သူျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထု ေထာက္ခံ မႈ အင္အားကို ရရွိထားသူကား မဟုတ္ပါ။

ဦးဝင္းတင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD သည္ ေရႊဂုံတိုင္ ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေၾကာင္း ျပဳျပီး NLD ပါတီကြဲထြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအကြဲမွာလည္း သိပ္မဆိုးလွ။
ထို အကြဲ ေၾကာင့္ ပါတီမွာ အားေလ်ာ့ မသြား သည့္အျပင္ ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္။
NLD သည္ ဦးေအာင္ေရႊ၏ အေပ်ာ့ဆြဲ အယူကို ဆက္ခံေသာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆုံးရွံဳး ခဲ့ရ ေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ အစား အျခား အုပ္စုကို ေလ်ာ္ေၾကး အျဖစ္ ျပန္လည္ ရရွိခဲ့သည္။

ထိုအျခားအုပ္စုကား အေပ်ာ့ဆြဲ သမားတို႔၏ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းကို ခံခဲ့ရ သည့္ တက္ၾကြေသာ နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။
အစည္းေျပေနေသာ နယ္ဗဟို ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ျပန္လည္ စုစည္း ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
NDF ကြဲထြက္သြားသည့္ အတြက္ NLD မွာ ပို၍ပင္ သန္႔စင္လာသည္။


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစိုးရသည္ အစဥ္အလာမပ်က္ မဲဆက္လက္ခိုးကာ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီကို မတရား အႏိုင္ေပးလုိက္ျပန္ပါသည္။
သည္အထိ စစ္အစိုးရ၏ ကစားကြက္မွာ ယခင္ကစားကြက္မ်ားႏွင့္ မထူးျခားေသး။
၄င္းတို႔ ေရႊ႔ျမဲထုံးစံျဖစ္ေသာ အလိမ္အညစ္ အကြက္ မ်ားသာ ျဖစ္ေခ်သည္။
ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးလိုက္သည္။

ဒါလည္း မထူးျခားေသး။ ဆက္ဖမ္းဖို႔ရာ မည္သို႔မွ် အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွာမရ ေတာ့ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ျပီးေနာက္
ျပည္သူေတြဘက္က တုန္႔ျပန္ပုံကေတာ့ထူးျခားသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္လာသည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ျပန္လည္ လႈပ္ရွား လာသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နယ္ရုံးမ်ား၊ လယ္သမား အေရး အလုပ္သမားအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူငယ္ကြန္ယက္မ်ား စည္စည္ကားကားျပန္ျဖစ္လာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ လူထုကို ႏိုးၾကားေစႏိုင္ေသာ၊ ယုံ ၾကည္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

လူထုကို ထုိသို႔ေသာ ယုံၾကည္မႈ၊ ႏိုးၾကားမႈမ်ဳိးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တပါး အျခား မည္သူ မွ် မေပးႏိုင္ပါ။
ယင္းအခ်က္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထူးျခားခ်က္၊ အားသာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာခ်ိန္မွာ စီအာပီပီက ဒုတိယပင္လုံညီလာခံဟူေသာ အမည္ျဖင့္ အစိုးရကို ထိုးစစ္ျပန္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သက္တမ္းတေလ်ာက္လုံးတြက္ စစ္အစိုးရ တီးေပးေသာ ဆိုင္းခ်က္ကို လိုက္ကေနၾက သည့္ဘဝ က်ေရာက္ ေနရာမွ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ အတိုက္အခံဘက္က ဦးေဆာင္ေသာ ေရႊ႔ကြက္ကို စတင္ေရႊ႔ရန္ ျပင္ဆင္ ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စီအာပီပီ အတြက္ စည္းရုံးေရး အင္အားႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈမွာ သိပ္အားမေကာင္းလွ။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္လာသည္။ လူထုက ဝမ္းသာအားရဆီးၾကိဳၾကသည္။
ထိုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကည္ညိဳရင္းစြဲ ရွိျပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ လူထုေထာက္ခံမႈအားကို ရယူလိုေသာ စီအာပီပီတို႔သည္ ဒုတိယပင္လုံ ညီလာခံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္လက္ ထိုးအပ္လိုက္သည္။

စင္စစ္ ထိုဒုတိယညီလာခံမွာ အစိုးရကို စိန္ေခၚေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ထိုစိန္ေခၚနည္းကို သိပ္မၾကိဳက္ဟု ထင္ရသည္။


ထိုစိန္ေခၚနည္းသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ေစလိမ့္မည္ဟု ယူဆသလား မဆိုတတ္။
ဒုတိယ ပင္လုံ ညီလာခံအစား လူေတြကိုယ္တုိင္ ေတြ႔ဆုံစရာ မလိုအပ္ေအာင္ ၂၁ ရာစုနည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳမည္ဟု ဆိုသည္။

ညီလာခံ ကိုလည္း ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံဟု အမည္ေျပာင္းေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသနည္း။
ဘာ့ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳလိုပါသနည္း။
ထိုအခ်ိန္က မိုဘိုင္းဖုန္းကိုမွ် မည္သို႔ အသုံးျပဳ စကား ေျပာရမွန္းမသိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အင္တာနက္ေတြ၊ ဗီဒီယို ကြန္ဖရင့္ေတြ၊ ဆိုရွယ္ကြန္ယက္ေတြ ႏွင့္ ပင္လုံညီလာခံကို မည္သို႔ ဆက္စပ္ အသုံးခ်လိုပါသနည္း။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူေတြ စုေဝးေတြ႔ဆုံေသာ နည္းကို မၾကိဳက္ေသာေၾကာင့္ ဒုတိယပင္လုံ ညီလာခံကို နာမည္ေျပာင္း ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ေျပာင္းလိုက္ျခင္းေပေလာ။
သို႔မဟုတ္ လူေတြစုေဝးေသာ နည္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိမည္ မထင္ေသာေၾကာင့္ ပုံစံေျပာင္းဖို႔ ေျပာဆိုျခင္းေပေလာ။

သို႔တည္းမဟုတ္ ဒုတိယပင္လုံေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ျပီး သူ႔ကို အက်ယ္ခ်ဳပ္ျပန္ခ်မွာ စိုးေသာေၾကာင့္ ေပေလာ။
အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရ။ မည္သို႔ ေရွ႔ဆက္စခန္းသြားမည္ကိုလည္း မသိရေခ်။

အစိုးရက ေတာ့ ဒုတိယပင္လုံကို ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ရြံ႔ပုံရသည္။
ညီလာခံ မလုပ္ဖို႔ သတင္းစာထဲကေန ေဆာင္းပါးေရး တားျမစ္ ခဲ့သည္။
ျခိမ္းေျခာက္မႈ အျပစ္တင္မႈေတြကိုလည္း စုံေစ့ေအာင္ ထည့္သြင္းေရးသားသည္။

အစိုးရ၏ တားျမစ္ခ်က္မွာ ထိေရာက္သည္ဟု ဆိုရမည္ေလာမသိ။
ဒုတိယပင္လုံညီလာခံမွာ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဟု အခ်ိန္ဆြဲရင္းႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရာ ယခုတိုင္ ျပန္ေပၚမလာေတာ့ေခ်။

ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ သိပ္ စိတ္မပါေသာေၾကာင့္ ဒုတိယပင္လုံ ေမွးမွိန္သြားျခင္းေလာ။
အစိုးရ၏ ေဟာက္စားလုပ္ကြက္ ျပီျပင္ေသာေၾကာင့္ ေမွးမွိန္သြားျခင္းေလာ။
သို႔မဟုတ္ အစိုးရသစ္ကို ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ လက္တြဲ ေခၚေဆာင္ခ်ိန္တြင္ မိတ္မပ်က္လိုေသာေၾကာင့္ တမင္ မွိန္ထားျခင္း ေလာ။
ထို႔အျပင္ အျခားေတြးေတာဖြယ္အခ်က္တခုမွာ ဒုတိယပင္လုံ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈ အေပၚတြင္ စီအာပီပီတို႔ က ေက်နပ္ ၾကည္ျဖဴၾကပါ၏ေလာ ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။


စီအာပီပီတို႔ကို ေဒၚစုတို႔ အေၾက အလည္ ေဆြးေႏြးျပီးမွ အားလုံးသေဘာက် ဆိုင္းငံ့ ထားျခင္းေလာ။
သို႔မဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရွိန္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကသေလာ။
ထိုေမးခြန္းတို႔၏ အေျဖမွာ သိပ္မရွင္းလွပါ။ သို႔ေသာ္ စီအာပီပီတို႔မွာ ေဒၚစုဘာလုပ္လုပ္ ေခါင္းညိမ့္ၾကမည့္ သူမ်ားေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူပါေခ်။
ထို႔ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နယ္ခရီးထြက္မည္၊ စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္စမည္ဟု ထုတ္ေျပာလာသည္။
စစ္အစိုးရက မၾကိဳက္၊ ေၾကာက္သည္။ သတင္းစာထဲမွာ ေဆာင္းပါးေရးျပီး ကန္႔ကြက္ တားျမစ္ျပန္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္သူမၾကိဳက္ၾကိဳက္ ထြက္မည္ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အေျပာသာျဖစ္သည္။ တကယ္တန္းတြင္မူ ပဲခူးေလာက္ကို စတိသေဘာေလာက္မွ်သာ ခရီးထြက္ျပီး ရပ္သြားျပန္သည္။

အစိုးရ၏ ေဟာက္စား လုပ္ကြက္ ထပ္မံ ေအာင္ျမင္သြားျပန္သေလာ။
ေတြးေတာဖြယ္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ ေျပာင္းေတာ့ေျပာင္းမည္၊ အေကာင္းကို ဦးတည္ မတည္ မေသခ်ာ
ထို႔ထက္ ပိုထူးျခားေသာ ေရႊ႔ကြက္တို႔ကို ေတြ႔ျမင္လာရသည္မွာ အစိုးရသစ္ ေပၚထြက္လာျပီး ေနာက္ပိုင္းျဖစ္သည္။
ေဘာင္းဘီခြ်တ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ အစိုးရသစ္၏ မူဝါဒေၾကျငာေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဟူေသာ စကားမ်ဳိးကို ေျပာလာ သည္။

သည္တိုင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ အခ်က္ကို သည္မိန္႔ခြန္းျဖင့္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ဝန္ခံလိုက္ေလသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္တြင္း စစ္မီးဟူသည္ မည္ သူ႔အတြက္မွ် အက်ိဳးမရွိဟူေသာ အခ်က္မ်ဳိးကို ေျပာလာသည္။
ဒီမိုကေရစီဆိုေသာ စကား၊ မတူကြဲျပားေသာ အျမင္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စကား ေျပာဆိုစည္းရုံးမည္ဟူေသာ သေဘာထားမ်ဳိးကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုလာသည္။

သည္ေရႊ႔ကြက္ကား အမွန္ ထူး ျခားေသာ ေရႊ႔ကြက္ျဖစ္သည္။
အာဏာရွင္ပါးစပ္က ဒီမိုကေရစီ စကား ထြက္လာေပျပီ။

ထိုမိန္႔ခြန္းကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္သူူမ်ားက ပထမဆုံး ေထာက္ခံလိုက္ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၾကိဳဆိုလိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္မူ ေရႊ႔ကြက္တို႔မွာ တျဖည္းျဖည္းပိုျပီးပညာသား ပါလာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲ ျပန္လုပ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ဖိတ္သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆုံၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေတြ႔ဆုံပြဲမ်ားတြင္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို ျပည္သူေတြ မသိၾကရ။
ႏွစ္ဘက္စလုံးက သတင္းထိန္ခ်န္ ထားၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ မျပီးခင္တြင္ ေဝဖန္သံ ေတြေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ရေလ ေအာင္ သတင္းတို႔ကို ထိန္ခ်န္ထားသည္ဟု ယူဆရသည္။

တကယ္ေတာ့ ေဝဖန္သံေတြေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္မည္ ဆိုေသာ အေတြး အေခၚ မွာ ေဝဖန္မႈကို ေၾကာက္ေသာ စစ္အစိုးရ၏ အေတြးအေခၚျဖစ္သည္။ ရွိေစေတာ့။

၂၃ ႏွစ္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ျပီးေနာက္ နည္းနည္း ပိုေစာင့္ရသည္မွာ သိပ္မထူးေတာ့ဟုသာ ဆိုရေတာ့မည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို မသိရေသာ္ျငား ေျပာစကား ဆိုစကားတို႔ကေတာ့ ထူးျခားလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ အေျပာင္းအလဲ လမ္းစေပၚသို႔ေရာက္ေနပါျပီဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ေျပာလာသည္။
ဘာေျပာင္းလဲပါသ နည္း။ တိတိက်က် မသိရပါ။

အစိုးရ၏ အေျပာအဆို ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ဆိုလိုသေလာ။
သို႔မဟုတ္ ေဒၚစုႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္ အၾကား၊ ေဒၚစုႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အၾကားတြင္ အမ်ားမသိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ တခုခု ရထားေလသေလာ။
ျပည္သူတို႔ မသိရေသး။


သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ လက္ေတြ႔လုပ္ပုံကိုင္ပုံတို႔မွာမူ မေျပာင္းလဲေသးပါ။
တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ထိုးစစ္ကို တိုးျမွင့္ ဆင္ႏႊဲေလသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတို႔ကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားထပ္မံခ်ေလသည္။
ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း ေနမ်ဳိးဇင္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ခ်လိုက္ျခင္း၊ စည္သူေဇယ်ကို ေလာေလာလတ္လတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ထပ္ခ်လိုက ္ ျခင္းသည္ ထင္ရွားေသာ သာဓက တရပ္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ေဒၚစုက ယုံၾကည္ရပါသနည္း။
အစိုးရႏွင့္ ေဒၚစု အၾကားတြင္ တကယ္ပင္ ထိေရာက္ေသာ အေပးအယူ တခုခု သေဘာတူထားျပီးျပီေလာ။
သို႔မဟုတ္ အစိုးရကို ေျပာင္းလာေစခ်င္ေသာ ဆႏၵႏွင့္ အားေပး ဆြဲေခၚေနျခင္းသက္ သက္ေလာ။
တခုခု သေဘာတူထားျပီးျပီ ဆိုလ်င္ မေထာင္းတာ။
ကိုယ့္ဆႏၵႏွင့္ ဆြဲေခၚေနျခင္းမွ်သာ ဆိုပါမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ လူထုကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွား ေပးေနသလို ျဖစ္ႏိုင ေပသည္။


ဒုတိယအုပ္စု လမ္းစဥ္ေလာ၊ တတိယအုပ္စု လမ္းစဥ္ေလာ
ထိုမွ်မကေသး။ အာရပ္ကမၻာမွာလို လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး ျမန္မာျပည္အတြက္ မလိုအပ္ပါဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အင္တာဗ်ဴး တခုတြင္ ထုတ္ေျပာလိုက္သည္။
ထူးပါသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ လူထုကို ျငိမ္ျငိမ္ေနဖို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသေလာ။
အရပ္သား နာမည္ခံ စစ္အစိုးရအဖို႔မွာ ဝမ္းသာလိုက္မည့္ျဖစ္ျခင္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔ သည္လို လႈပ္ရွားခြင့္ရလာေအာင္ လမ္းေပၚတက္ အသက္ေပးခဲ့ၾကေသာ ၂၀၀၇ သံဃာႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားစိတ္ထဲတြင္ မည္သို႔ရွိၾကမည္နည္း။

ထိုအခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားခဲ့ပါသေလာ။

လူထုလႈပ္ရွားမႈသည္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို ပ်က္စီးေစမည့္ အရာမဟုတ္။
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကို အေထာက္အပံ့ျပဳမည့္အရာဟူ ေသာ အခ်က္ကို ေဒၚစုယုံၾကည္ဟန္မတူ။
“ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ေပၚႏိုင္ရန္ အစိုးရဘက္က ကိုယ့္ကို ယုံဖို႔လိုသည္၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရမည္၊ အစိုးရ အထင္မွားမည့္ လုပ္ရပ္ အေျပာအဆုိ အျပဳအမူမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္” ဟူေသာ ေအာင္ႏိုင္ဦး၊ တင္ေမာင္သန္း၊ ေဇာ္ဦး အစရွိသည့္ ဗဟုတို႔၏ အယူအဆမ်ဳိးကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ နွစ္သက္ပုံရသည္။

“စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ကိုယ့္လက္ကို သူျမင္ေအာင္ ထုတ္ျပထားရမည္” ဟူေသာ ေနဝင္းေမာင္၏ အယူအဆမ်ဳိးကို လက္ခံသည့္ အဆင့္ အထိေတာ့ မေရာက္တန္ရာေသးဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

သို႔ေသာ္ အာရပ္ကမၻာလို လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးမလုိအပ္ပါ ဟူေသာ အေျပာမွာ ၾကံ့ဖြံ႔ အစိုးရအထင္မွားမွာ စိုးေသာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးလိုက္ ေသာ စကားဟု ထင္ျမင္စရာျဖစ္ပါသည္။


ႏိုးၾကားတက္ၾကြေသာ လူထုကို “ျငိမ္ျငိမ္ေနၾကပါ၊ သင္တို႔ကို ဖိႏွိပ္ေနသူကို မဆန္႔က်င္ၾကပါႏွင့္၊ သင္တို႔ လိုခ်င္ေသာ အရာကို ကြ်န္မက ေအးေအး ေဆးေဆး ေဆြးေႏြးျပီး ရယူေပးပါမည္” ဟူေသာ အနက္ေဆာင္သည့္ စကားမ်ဳိးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့ေလျပီ။

လူထုကို ျငိမ္ခိုင္း ခဲ့သည့္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့လ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ျပည္သူတရပ္လုံးႏွင့္အတူ ကြ်န္ေတာ္လည္း လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရန္ အသင့္ရွိပါသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ဘာမွ် မရဘဲ ျငိမ္ေနမိသည့္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းမ်ားကို လက္လႊတ္ဆုံးရွံဳးျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ခဲ့ပါမ ထိုသို႔ျငိမ္ခိုင္းခဲ့သည့္ အတြက္ ေဒၚစုတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ကို ေျပာရလ်င္ ေဒၚစုသည္ ျပည္သူလူထု၏ အင္အားထက္ ဗဟုႏွင့္ တတိယအုပ္စုတို႔၏ အေတြးအေခၚကို ပိုယုံၾကည္ပုံရသည္။
လူထု၏ အင္အားထက္ စစ္အစိုးရ၏ လက္နက္အင္အားကို ပိုအထင္ၾကီးဟန္ရွိသည္။

လူထု လမ္းေပၚထြက္လ်င္ ေသြးထြက္မည္။ ေသမည္။ စစ္အစိုးရကသာ အႏိုင္ရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြးထင္ ပုံ ရသည္။
ထိုသို႔ လူထုေသြးေျမက်လ်င္ သူ႔ကို လက္ညွိဳးထိုးၾကမွာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာက္ပုံရသည္။
လူထုကို ေခါင္းေဆာင္ျပီး လူထုႏွင့္အတူ လမ္းေပၚထြက္ရမွာကိုလည္း ေၾကာက္ပုံရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တြင္ အားၾကီးေသာ အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ရဲေသာ သတၱိ၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ဝံ့ေသာ ခြန္အား နည္းပါးလာျပီဟု ထင္ ရသည္။
လူထုကို မေၾကာက္ၾက ႏွင့္ဟု မၾကာခဏေျပာတတ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ လူထုထက္ေၾကာက္တတ္ပုံရသည္။

ကိုယ့္လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ အသက္စြန္႔တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနေသာ လူထုမွာ ေခါင္းေဆာင္ကဆြဲထားေသာေၾကာင့္ စိတ္ေလ်ာ့ထားရေသာ အျဖစ္ ေရာက္ ေနသည္။
တိုက္ပြဲမဝင္ဘဲ ဦးသိန္းစိန္ကို တရားခ်ျပီး ဒီမိုကေရစီ ရမည္ဆိုလ်င္ေတာ့ အတုိင္းထက္လြန္ တံခြန္ႏွင့္ ကုကၠားပါေပ။
သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ရႏိုင္မရႏိုင္ဆိုသည္ကို ယခုထက္တိုင္ စမ္းသပ္၍ မျပီးစီးႏိုင္ေသးပါသေလာ။
၂၃ ႏွစ္ သခၤန္းစာျဖင့္ မသိႏိုင္ေသးပါသေလာ။
ေဆြးေႏြးပြဲကို အဓိက ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အျဖစ္ ဆုပ္ကိုင္ျပီး လူထုတိုက္ပြဲကိုပင္ ဟန္႔တားရေလာက္ေအာင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကေန ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဘာေတြမ်ား ရရွိထားပါသနည္း။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိေသာ အာမခံခ်က္ တစုံတရာကို ေဒၚစု ရရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသေလာ။
အကယ္၍ ေဒၚစု တစုံတရာရရွိထားလ်င္ ထုိရရွိထားေသာ တစုံတရာသည္ ဘာျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မ်ားသိရွိၾကပါသေလာ။
စီအီးစီမ်ားကို ခ်ျပေဆြးေႏြးထားျပီး ျဖစ္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
ေဒၚစုသည္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ တကိုယ္ေတာ္ အလုပ္မ်ဳိးကို မလုပ္ဟုထင္ပါသည္။
မလုပ္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္ကို ကြ်န္ေတာ္ ၾကားသိခြင့္ရသမွ်အေပၚမွ အေကာင္းျမင္ႏွင့္ ေျပာရပါမူ ယခုေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆုံျပီးေနာက္တြင္မူ အစိုးရဘက္က အနည္းငယ္ အေလ်ာ့ ေပးလိုက္ေသာ လကၡဏာတရပ္ကို ထူးထူးျခားျခား ေတြ႔ျမင္လာ ရသည္ ဟုဆိုရပါမည္။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အနည္းငယ္ဟု ေျပာရျခင္းမွာ တခ်က္ကို ျပင္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း၊ ေနာက္တခ်က္ကိုမူ ထုံးစံအတိုင္း မလိမ့္တ ပတ္ ဆက္လုပ္ေနေသး ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေထာင္က်ေနသူမ်ားကို ပါတီမွ ထုတ္ပစ္ရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္ကို ျပင္ေပး လိုက္သည္။
ယင္းကား အေလ်ာ့ေပးလိုက္ေသာ အခ်က္။ အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟူေသာ အခ်က္အစား၊ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာပါမည္ဟု ျပင္ေပးလိုက္သည္။

ယင္းကား မလိမ့္တပတ္လုပ္လိုက္ေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ေရး မတင္ေရးကို ပါတီကိုခ်ျပ ေဆြးေႏြးျပီး ဆုံးျဖတ္မည္ဟုဆိုသည္။
ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟူ ေသာ အခ်က္ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ေတာင္းဆုိေသာ အသံကိုကား မၾကားရပါေခ်။

ဘာ့ေၾကာင့္ မေတာင္းပါသနည္း။ တခ်က္ရလ်င္ ေတာ္ျပီ၊ ေက်နပ္ေလာက္ျပီဟု သေဘာထားေသာေၾကာင့္ပါေလာ။
သို႔မဟုတ္ ေတာင္းလည္း ရမည္မဟုတ္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ေလာ။
သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္လိုေဇာၾကီးလြန္းေသာေၾကာင့္ အညွာလြယ္သြားပါသေလာ။စစ္အစိုးရသည္ကား ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို တျပားသားမွ် အပြန္းမခံပါ။
တကယ့္ အႏွစ္သာရသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရ ေကာင္းေကာင္းသိသည္။
တကယ္တန္း အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အရာမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အစိုးရ ေကာင္းေကာင္းသိသည္။
ဒီမိုကေရစီဘက္ကမူ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ေသးသမွ် က်န္ေသာ ဟန္ျပ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်သည္ ဘာမွ်မဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္မ်ဳိးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆုပ္ကိုင္ထားပုံမရ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က ေျပာင္းလဲမႈ၏ အစသုိ႔ေရာက္ေနပါျပီဟု ေျပာေနသည့္ ၾကားထဲကပင္ အစိုးရသည္ စိတ္ပ်က္စရာ အျပဳအမူကို ထပ္မံ ျပဳမူလိုက္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ကိုသာ တြန္႔တိုစြာ လႊတ္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ အေကာင္း ျမင္ျပီး အမွတ္ေပးလိုေသာ သူတို႔သည္ပင္ မွန္းခ်က္ ႏွင့္ နွမ္းထြက္ မကိုက္ျဖစ္ရ ျပန္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ လႊတ္ေပးဦးမလိုလို ေလသံ ပစ္ျပီး ယီးတီးယားတားလုပ္ေသာ အလုပ္ကိုလည္း ထုံးစံအတိုင္းလုပ္ျပန္ပါသည္။


အမာဂိုဏ္း၊ အေပ်ာ့ဂိုဏ္း
ယေန႔ စစ္အစိုးရထဲတြင္ အမာဂိုဏ္းႏွင့္ အေပ်ာ့ဂိုဏ္းဟူ၍ ဂိုဏ္းႏွစ္ခု ကြဲေနသည္ဟူေသာ အျမင္မွာ အေတာ္ပင္ ေခတ္စားလွသည္။
သိန္းစိန္က အေပ်ာ့၊ တင္ေအာင္ျမင့္ဦးကအမာ၊ စိုးသိန္းက အေပ်ာ့၊ ေဇာ္မင္းက အမာဟူေသာ အေျပာတို႔မွာ လူေျပာမ်ားလွသည္။
တကယ္ပင္ ထိုသို႔ ကြဲျပားေနပါသလား။

စစ္အစိုးရ အတြင္းတြင္ ထိုသို႔ အေပ်ာ့အမာကြဲေနေသာေၾကာင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ညွိႏႈိင္းလုပ္ကိုင္ ေနရသည္ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ကို ေျပာလိုက္သလား မသိပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာမွ် ျပန္မေျပာျပေသာေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာမွ် မသိရပါ။


အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္က ထိုကဲ့သို႔ ေျပာခဲ့လ်င္ သူ႔အေျပာႏွင့္ပင္ ယုံၾကည္လိုက္ရမလား ဆိုသည္မွာလည္း စဥ္းစားစရာ ျပႆနာ တခု ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အစိုးရ အဖြဲ႔အတြင္းတြင္ အေပ်ာ့အမာ ကြဲမကြဲကို ဆႏၵစြဲ လုံးဝကင္းစင္စြာျဖင့္ တိတိက်က် သုံးသပ္ႏိုင္ရန္မွာ မလြယ္လွပါ။

သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ့္ တဦးတည္းအျမင္ကို ေျပာရလ်င္ ထိုဇာတ္လမ္းသည္၊ စစ္အစိုးရထြင္ေသာ ဇာတ္လမ္း၊ ဗိုလ္သန္းေရႊေရးေသာ ဇာတ္လမ္းဟု သာ ယူဆပါသည္။
တကယ္တန္း သိန္းစိန္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး အားျပိဳင္ေနလ်င္၊ စိုးသိန္း ေဇာ္မင္း ခြပ္ေနၾကလ်င္၊ ေရႊမန္း ေက်ာ္ဆန္း စားခြက္လုေနၾကလ်င္၊ အရပ္သားအမည္ခံ အစိုးရသည္ ယခုလို ေပၚလစီတခုျပီး တခု ေလ်ာကနဲ ေလ်ာကနဲ ထုတ္ျပ ႏိုင္ပါမည္ေလာ။

တေယာက္ကတင္ တေယာက္ကဖ်က္ ျဖစ္ေနဖို႔ မသင့္ပါလား။
အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရထားေသာ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ အမ်ဳိးသား လုံျခဳံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ေကာင္စီကေရာ ယခုလို ျငိမ္ျငိမ္ေလး ကုပ္ေနပါမည္လား။
သူတို႔ သည္ေလာက္ ျငိမ္ေန ျခင္းမွာ သူတို႔ခ်င္း သိပ္စည္းလုံးေန ေသာလကၡဏာဟု မဆိုႏိုင္ပါသေလာ။

သူတို႔ ဘာကို လိုခ်င္သလဲ။ ငါတုိ႔ ဘာကို လိုခ်င္သလဲ။
သို႔ဆိုလ်င္ ၾကံ့ဖြံ႔ အစိုးရသည္ ဘာေတြ လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ ယခုလို လုပ္ဇာတ္မ်ဳိးခင္းေနပါသနည္း။
ဒီမုိကေရစီကို သူတို႔လည္း လိုလား ပါေၾကာင္း အဘယ္ေၾကာင့္ အသံလႊင့္ေနပါသနည္း။
ၾကံ့ဖြံ႔ အစိုးရသည္ လူထု လႈပ္ရွားမႈကို ေၾကာက္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ကတုံးကေတာ့ လူထုသည္ ေၾကာက္ေနျပီဟုထင္သည္။
ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္ သုံးသပ္သူဆိုသူတို႔ကလည္း ထိုအတိုင္းေျပာၾကသည္။
သတင္းမီဒီယာသမား အမ်ားစုကလည္း ထိုအတိုင္းေျပာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လည္း အလြန္ပင္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳကာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ၾကားက ဓါတ္ဆီေစ်းကို တက္ျပလိုက္သည္။
တကယ္တန္း ၂၀၀၇ ခု အေရးအခင္းၾကီးျဖစ္ျပီးေသာအခါ စစ္အစိုးရသည္ အေၾကာက္လြန္ လာျပန္ေလသည္။

ေနာက္တခါ သံဃာကို သတ္ခိုင္းလ်င္ စစ္တပ္ကြဲေတာ့မည္ကို သူသိသည္။
အာရပ္ကမၻာမွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္လာေတာ့ အစိုးရမွာ ပိုေၾကာက္လာသည္။
လူထုလႈပ္ရွားမႈတို႔၏ ကူးစက္တတ္ေသာ သေဘာသဘာဝကို သူတို႔ အသိဆုံးျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြ မေက်နပ္ၾကတာကိုလည္း သူတို႔ပင္ အသိဆုံး ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔ ေသနဂၤဗ်ဴဟာကို ေျပာင္းလာသည္။
ထို႔အျပင္ အာဆီယံမွာ ဥကၠဌေနရာယူခ်င္သည္။
IMF ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႔ထံမွ ေခ်းေငြရခ်င္သည္။
အေမရိကန္တို႔၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈကို ပယ္ဖ်က္ေပးေစခ်င္သည္။

ထိုမွ်မက ျဖစ္ႏိုင္လ်င္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ေရႊလမ္းေငြလမ္း ျပန္ေဖာက္ခ်င္သည္။
ေအာက္ေျခစစ္သားေတြ၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကိုလည္း ျပန္ရခ်င္သည္။
ထိုအခ်က္မ်ား ကား ၾကံ့ဖြံ႔ အစိုးရ အသြင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္အစိုးရ၏ အႏၱိမ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုအႏၱိမ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိဖို႔ အတြက္ ဒီမိုကေရစီစကားကို အာဏာရွင္မ်ားပါးစပ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာျခင္းျဖစ္သည္။


စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ထိုအခ်က္မ်ားကိုသာ ရမည္ဆိုပါက ဘာကို ေပးရေပးရ ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်က္မ်ားကိုသာရမည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကို လႊတ္ေပးရမည္ဆိုလ်င္လည္း သူတို႔ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေစ်းမတည့္ေသးလို႔သာ ေစ်းကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အားလုံးႏွင့္ ယာယီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရမည္ဆိုလ်င္လည္း ရပ္စဲႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ရပ္လည္း ရပ္စဲခ်င္သည္။
သို႔ေသာ္ သူတို႔ ရပ္စဲခ်င္သည္မွာ ယာယီသာ ျဖစ္သည္။
ထာဝရေတာ့ မဟုတ္။

တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က လြယ္လြယ္ ႏွင့္ အညာမခံေတာ့ေသာေၾကာင့္သာ ယာယီ အပစ္ရပ္စဲေရးမွာ ရွည္ၾကာခက္ခဲ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သူတို႔ မေပးႏိုင္ေသာ အခ်က္သုံးခ်က္ရွိေနပါေသးသည္။
၁။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မေပးႏိုင္။ သည္အခ်က္သည္ အဓိက အက်ဆုံးအခ်က္ျဖစ္သည္။
ဒါကို ေပးလိုက္ရလ်င္ ဒီမုိကေရစီ ေပးလိုက္ရ ျခင္းမည္ပါသည္။

၂။ တုိင္းရင္းသားေတြအားလုံးႏွင့္ ( ယာယီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ထက္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ) ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရး မလုပ္ႏိုင္။
တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး လိုလားခ်က္ တခုမွ်မေပးဘဲ ယာယီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားရေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိးကိုသာ ဆက္လက္ အခ်ိန္ဆြဲျပီး ေပးထားလိုသည္။

၃။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆႏၵျပခြင့္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးသားခြင့္၊ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ ေဟာေျပာခြင့္၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အဖြဲ႔အစည္း တည္ေထာင္ခြင့္ အစစ္အမွန္မ်ားကို မေပးႏိုင္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေပးလိုက္ရလ်င္လည္း ဒီမိုကေရစီ တစိတ္တေဒသ ေပးလိုက္ရျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ မေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရဘက္က ထိုအျမင္မ်ဳးိရွိရိုးမွန္ခဲ့လ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္မ်ဳိးရွိဖို႔လိုပါသည္။
ထိုအခ်က္ သုံးခ်က္ကို မရေသးသမွ် ဒီမိုကေရစီ မရေသးဟု ခံယူျပီး ထိုသုံးခ်က္ရရွိေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ ဘယ္နည္းလမ္းကို မဆို အသုံးျပဳသြားရန္ျဖစ္ပါသည္။


စစ္အစိုးရ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ပါေစ။ ေဆြးေႏြးေနသမွ် မဆန္႔က်င္ၾကနဲ႔။ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားလိမ့္မယ္။
စစ္အစိုးရက တဘက္က ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပသည္။
တျခားတဘက္မွာေတာ့ ဖမ္းစရာရွိတာဖမ္းသည္။
ေထာင္ခ်စရာရွိတာကို ေထာင္ခ် သည္။
တိုက္စရာရွိေသာ ေနရာတြင္ တိုက္သည္။ သတ္စရာရွိေသာလူေတြကိုလည္း သတ္ေနပါေသးသည္။

ဒီမိုကေရစီဘက္မွာေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို တဘက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တေယာက္တည္းႏွင့္ လုပ္ေနသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုး ရထံမွ ကိုယ္လုိခ်င္ေသာအရာကို ကိုယ့္အင္အားျပျပီးေတာင္းဆိုမွရမည္ဟု ယုံၾကည္သူေတြက အသက္ႏွင့္ရင္း၍ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵ ျပ ၾကသည္။ ထိုသို႔ ဆႏၵျပၾကသူမ်ားကို ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားဆိုသူမ်ားကလည္း အျပစ္တင္သည္။

တတိယအုပ္စုဆိုသူမ်ားကလည္း အျပစ္တင္ၾကသည္။ သူတို႔လုပ္တာႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ေတာ့မည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုအျပစ္တင္မႈမွာ တရားမွ်တပါ၏ေလာ။

၄င္း အျပင္ ထို ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ပိုမိုအားေကာင္းေစသလား၊ ပ်က္ျပားေစမွာလား ဆိုေသာ အခ်က္မွာ အထူး အေလးအနက္ စဥ္းစားအပ္ ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။

စစ္အစိုးရကို သူတို႔ အလိုက် အေလ်ာ့ေပး ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ေျပာဆိုၾကသူတိုင္း အျမဲလက္ကိုင္ထားေသာ ဆင္ေျခစကားတခု ရွိပါသည္။
ယင္းကား ဒါကလြဲျပီး တျခားဘာမွ် လုပ္စရာမရွိဟူေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။
စင္စစ္ ထိုစကားသည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို မယုံၾကည္ ေသာ ေၾကာင့္ ေျပာေသာစကားသာျဖစ္ပါသည္။
တျခားေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းမွာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါသည္။
၈၈ အေရးအခင္း မေအာင္ျမင္၊ ၂၀၀၇ လႈပ္ရွားမႈ အက်ဳိးမရွိဟု ထိုသူတို႔ ေျပာၾကပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ဒီေန႔ ရရွိထားေသာအသီးအပြင့္မွန္သမွ်သည္ ထိုအေရးအခင္း ၾကီးႏွစ္ခု၏ ရလဒ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ၾကပါ။
၈၈ အေရးအခင္းသာ မရွိလ်င္ ႏိုဗဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဆိုေသာ ေခါင္းေဆာင္ပင္ မရွိႏိုင္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွာ ဘာဆုတခုမွ မရပါ။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထက္ ပိုပါသည္။
ထိုအခ်က္ ကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက မသိေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူမ်ားသိပါသည္။


လူထုလႈပ္ရွားမႈသည္ ေနာင္တြင္လည္း ျငင္းဆန္၍ မရႏိုင္ေသာအရာ အျဖစ္ ထပ္မံ ေပၚထြက္လာပါဦးမည္။
ၾကံ့ဖြ႔ံ အစိုးရ မရိုးသား ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အလုပ္မျဖစ္ႏို္င္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာေသာ တေန႔တြင္ အားလုံးသည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ေတာင္း ဆိုလာၾက ပါလိမ့္ဦးမည္။
သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၾကံ့ဖြံ႔ အစိုးရသည္ အားလုံးကို ခ်ည္ျပီးတုတ္ျပီး ခ်ိဳးႏွိမ္ျပီး ျဖစ္ေနမွာကို ကြ်န္ေတာ္ စိုးရိမ္မိ ပါသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ႏွစ္သက္ပုံမရပါ။
ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္ၾကပ္တည္းေသာ ကာလမ်ဳိးတြင္ပင္ လူထုကို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကပါ။
လမ္းေပၚထြက္ၾကပါဟု ဘယ္ေတာ့မွ တည့္တည့္မေျပာ။ လူထုကို ကိုယ့္ဖာသာ လုပ္ယူမွ ရမည္ဟု ေစာင္းပါးရိပ္ ျခည္ေလာက္သာ ေျပာသည္။

ထိုအခ်ိန္မ်ဳိးသည္လည္း လူထုအေနႏွင့္ လမ္းေပၚမထြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျခအေန သိပ္ၾကပ္တည္း ေနေသာ ကာလမ်ဳိးျဖစ္ တတ္ပါသည္။
တကယ္တန္းလူထုမွာ အခြင့္သာလာေသာ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္မူ လူထုကို လမ္းေပၚမထြက္ ေအာင္ ဆြဲထားျပန္ပါသည္။

လူထုကို ဘာလုပ္ေစခ်င္ပါသနည္း။
လူထုကို ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘဲ လမ္းေပ်ာက္ေနေစခ်င္ပါသလား။
ဒီမိုကေရစီ ရမရဆိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ႏွစ္ဦးတည္းအေပၚတြင္သာ မူတည္ ပါသလား။
တိုင္းရင္းသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ အေျခအေနေတြ တိုးတက္ေနပါျပီဟု ေျပာဆိုေနျခင္းမွာ အျဖစ္မွန္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါ၏ေလာ။
သို႔မဟုတ္ တိုးတက္မႈရွိ မရွိ တိုင္းတာေျပာဆိုေနေသာ “အေျခအေနေတြ” ဆိုေသာ အရာေတြထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား မထားခဲ့ေလ သေလာ။


စစ္အစိုးရဘက္တြင္ အေပ်ာ့အမာ ကြဲမကြဲ ဆိုသည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိပါ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔သိသည္မွာ ဒီမိုကေရစီဘက္တြင္ အေပ်ာ့အ မာကြဲေတာ့မည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။
တက္ၾကြသူ လူငယ္မ်ား၊ တက္ၾကြသူ NLD အဖြဲ႔ ဝင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရာႏႈန္းျပည့္ ပုံျပီး လႊတ္ေပးထားရမွာကို ေတာ္ေတာ္ စိုးရိမ္ေနၾကပုံ ေပၚလာေန ပါသည္။

ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲေထာက္ခံေနသူမ်ားမွာ တတိယအုပ္စု၊ ဗဟု၊ NDF ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္သူမ်ား၊ အေျခခံဥ ပေဒကို ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္ေနၾကပါသည္။
ထိုသို႔ အျမင္ကြဲျပားမႈျဖစ္ေနၾကျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ ဟုတ္ဘဲ အစိုးရက အစီအစဥ္ ရွိရွိ ခြဲေနျခင္းသာျဖစ္ ပါသည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တေယာက္ထဲ သဲ့ယူခြဲထုတ္ဖုိ႔ ၾကံစည္ေနပါသည္။ NLD စီအီးစီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခြဲျခား ဆက္ ဆံေန ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျပျပီး က်န္ စီအီးစီတို႔ကို မတူမတန္သလို ေနျပသည္။

တက္ၾကြသူမ်ားကို ရန္သူလို ဆက္ဆံသည္။ ထပ္ျပီး ေထာင္ခ်ဖမ္းဆီးျပသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ NLD ေခါင္းေဆာင္ထက္ပိုသည္။ အားလုံး၏ ေခါင္း ေဆာင္ဆိုေသာ စကားမ်ိဳးကို တတိယအုပ္စုႏွင့္ NDF တို႔က တဆင့္ အသံလႊင့္ေပးသည္။

တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံျပသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ကို အင္တိုက္အားတိုက္ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရလ်င္ အေမရိကန္၊ အာဆီယံ၊ အိုင္အမ္အက္ဖ္တို႔ကိုလည္း ရျပီဟု စစ္အစိုးရက တြက္ခ်က္ပုံရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမရိကန္ကို ရျပီး ဒီမိုကေရစီ မေပးရလ်င္ စစ္အစိုးရ အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ားဘက္က ေျပာရလ်င္ အဆိုးဆုံးျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အေရးပါဆုံးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနေသးေသာေၾကာင့္ပင္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါခဲ့ျပီး ေနာင္တြင္လည္း အေရးပါ ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ သူသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ လူထု အမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။
အားလုံးကို ညီညြတ္ေအာင္ စုစည္းေပးႏိုင္မည့္သူမွာလည္း သူသာ ျဖစ္ပါသည္။

လက္နက္ကိုင္ ႏွိမ္နင္းေနေသာ အစိုးရကို ရင္ဆိုင္ရန္ ညီညြတ္ေရး သည္ အေရးၾကီးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း အေရးၾကီးသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ အေရးၾကီးသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ မ်ဳိးသည္ မမွားႏိုင္ ပါဟုကား မည္သူမွ် အာမမခံႏိုင္ပါ။
ထိုသို႔ေသာ လူထု ေခါင္းေဆာင္ မ်ဳိးသည္ အညာမခံရႏိုင္ဟု မည္သူမွ် အာမမခံႏိုင္ပါ။

လူထုေခါင္းေဆာင္ မွားခဲ့လ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလုံး မွားၾက ပါလိမ့္မည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမို ၾကန္႔ၾကာ ပါလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္အား လူထုအားျဖင့္ ျပန္လည္ တည့္မတ္ ေပးၾကဖို႔မွာ အားလုံး၏ တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။- John Stewart

Copy From hittai

Pages

Burmese troops kill unarmed Kachin civilian

Rawt malan

Rawt malan

Labels

Announcements (9) cartoon (1) contact (1) Document (3) Education (1) English (1) Event (1) Hti Hpa (1) interview (3) invitation (3) laikangau (41) MAHKAWN (2) Mail (1) masa (1) Mungga (2) new (2) news (148) ning mu (2) photo (6) refugee (2) Shiga (2) special (2) Sumla (1) video (32) web (2)

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

IrraWaddy Not For Sale

IrraWaddy Not For Sale
မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆက် မဆောက်ဖို့

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး
Read More Click on photo

Malawm

Htet dat na

archive

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniInstalled by CahayaBiru.com

Label Category

Followers