မေလးရွားအစိုးရအေနႏွင့္ UNHCR အေထာက္အထားကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈသူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၂ တြင္ စတင္ မွတ္ပံုတင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR ကိုယ္စားလွယ္မွ ေျပာၾကားသည္။

ယခုကိစၥသည္ ဒုကၡသည္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းအေပၚ မေလးအစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔၏ သေဘာတူညီမႈတခုျဖစ္ျပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ႏွင့္ UNHCR တို႔ ပူးေပါင္းအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာတို႔ကို UNHCR မွေန၍ ဒုကၡသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး UNHCR အေထာက္အထားရွိသည့္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ခိုလံႈသူမ်ားအားလံုး မေလးအစိုးရႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျပီးဆံုးသည္အထိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR ၏ မေလးရွားႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ Alan Vernon မွ ေျပာၾကားသည္။

ယခုျပဳလုပ္မည့္ ဒုကၡသည္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ မေလးရွားျပည္ထဲေရးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ 6P အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သတ္မႈမရွိဘဲ သပ္သပ္စီျဖစ္ေၾကာင္း Alan Vernon မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ UNHCR-Malaysia ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားျပီးေသာ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ခိုလံႈသူစုစုေပါင္း ၉၅၀၀၀ ခန္႔ ရွိျပီး ၄င္းတို႔မွာ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ ဆိုမာလီ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံတို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ယခုမေလးရွားအစိုးရႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခငး္ကိစၥသည္ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ UNHCR တို႔ သေဘာတူထားၾကသည့္အခ်က္ျဖစ္ေသာ UNHCR အေထာက္အထား ကိုင္ေဆာင္သူ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္သည့္အစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔မွ လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၾကရန္ ဟူသည့္ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Ref : The Star

by http://mgpala.blogspot.com/2011/11/unhcr.html

0 comments

Post a Comment

Pages

Burmese troops kill unarmed Kachin civilian

Rawt malan

Rawt malan

Labels

Announcements (9) cartoon (1) contact (1) Document (3) Education (1) English (1) Event (1) Hti Hpa (1) interview (3) invitation (3) laikangau (41) MAHKAWN (2) Mail (1) masa (1) Mungga (2) new (2) news (148) ning mu (2) photo (6) refugee (2) Shiga (2) special (2) Sumla (1) video (32) web (2)

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

IrraWaddy Not For Sale

IrraWaddy Not For Sale
မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆက် မဆောက်ဖို့

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး
Read More Click on photo

Malawm

Htet dat na

archive

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniInstalled by CahayaBiru.com

Label Category

Followers