ျမိဳ႕ေပၚရွိ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ရန္ ဗမာအစိုးရက ရန္တိုက္ေပးေနျခင္း

၂၄-၇-၂၀၁၁၊ ည ၈း၀၀ နာရီတြင္ ဦးခက္ထိန္နန္၊ မ်ဳိးဂင္ဒိုင္ကုမဏီဥကၠဌ၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ဦးခမိုင္တန္၊ ဆီး၊ဆန္း၊စတားကုမဏီဥကၠဌ၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ လြတ္ေတာ္အႏိုင္ရ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကို ဦးျမင့္ေဇာ္မွ အေရးေပၚေခၚယူ၍ ေကအိုင္အိုကို အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းရန္ ကခ်င္ရိုးရာ ေကာက္ညွင္းပလိုင္းႏွင့္ သြားေျပာရန္ အမိန္႔ ေပးလိုက္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဦးခက္ထိိန္နန္ႏွင့္ ဦးခမိုင္တန္ မွ တဆင့္ ကခ်င္ရိုးရာစာေပယာဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔ ႏွင့္ မေနာအကယာဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕မ်ားကို ေကအိုင္အိုထံသို႔ မသြားမေနရ သြားေျပာရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လာေရာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးခက္ထိန္နန္၊ ဦးခမိုင္တန္ ႏွင့္ ကခ်င္ရိုးရာယာဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕မ်ားသည္ အပစ္ရပ္ဆိုင္းရနန္ ကိစၥေဆြးေႏြးဖို႕ မနက္ျဖန္ ၂၆-၇-၂၀၁၁ တြင္ KIO လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ထံသို႔ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းေဇာ္ဆက္လ်က္ေျပာၾကားသည္မွာ။

၁။ ကခ်င္ရိုးရာအရ အပစ္ခတ္ရပ္ဆို္င္းရန္ KIO ကိုအျမန္ဆံုးတိုက္တြန္းဖို႕

၂။ အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းေရးကို ေကအိုင္အိုဘက္ လက္မခံပါက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဂမ္ေခ်ာင္ ႏွင့္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္အား ပစ္သတ္ရန္ အမိန္႔ေပးျခင္း

၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕ေပၚမ်ားက လူထုမ်ားကို လမ္းေပၚထြက္၍ စစ္ကို မလိုလားေၾကာင္း ခ်ီတက္ျပသသြားရန္ အိမ္ေထာင္စုမွာ တစ္ေယာက္ မသြားမေနရ ဖိအားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အခုလိုျပဳလုပ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ

ပထမ အခ်က္။ ။ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ပ႗ိပကၡပိုမိုမ်ားျပားလာျပီး အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေရး

ဒုတိယ အခ်က္။ ။ ကခ်င္လူထုမ်ား ေကအိုင္အိုႏွင့္ ဗမာအစိုးရ စစ္တိုက္ျခင္းကို မလိုလားေၾကာင္း TV ဖန္သားေပၚတြင္ ျပသ၍ ကမာၻကို လိမ္ေလေျပာၾကားရန္

တတိယအခ်က္။ ။ ေကအိုင္အိုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျမိဳ႕ေပၚရွိ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္ခ်င္း ရန္တိုက္၍ အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရန္

ေနာက္ဆံုးမွာ ဗမာစစ္တပ္မွ စစ္အင္အားေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ေခၚယူကာ ေကအိုင္အိုကို အျမွစ္ျပတ္ေခ်မုန္းသြားဖို႔ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Source: ဦးခက္ထိန္နန္ ႏွင့္နီးစပ္သူ ေဆြမ်ဳိးတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္ျဖစ္သည္။

0 comments

Post a Comment

Pages

Burmese troops kill unarmed Kachin civilian

Rawt malan

Rawt malan

Labels

Announcements (9) cartoon (1) contact (1) Document (3) Education (1) English (1) Event (1) Hti Hpa (1) interview (3) invitation (3) laikangau (41) MAHKAWN (2) Mail (1) masa (1) Mungga (2) new (2) news (148) ning mu (2) photo (6) refugee (2) Shiga (2) special (2) Sumla (1) video (32) web (2)

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

IrraWaddy Not For Sale

IrraWaddy Not For Sale
မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆက် မဆောက်ဖို့

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး
Read More Click on photo

Malawm

Htet dat na

archive

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniInstalled by CahayaBiru.com

Label Category

Followers