ဇူလိုင္ ၃၀-၂၀၁၁ -- ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္း ကားမိုင္းၿမိဳ႕တြင္ အသုဘအတြက္ ေျမျမဳပ္ သၿဂၤဳ ိလ္ရန္ ေျမက်င္းတူးေနေသာ လူ ၈ ဦးအား ယေန႔ ဇူလိုင္ ၃၀ တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ (၅၈) မွ ေပၚတာဆြဲသြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ တဆင့္သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ေမာင္ဘြမ္ (Maw Mau Bum) တြင္ ေဒသခံျပည္သူ ၆၀ ခန္႔အား တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ဒြမ္ဘန္နယ္ေျမခံ ခလရ (၁၈၉)မွ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္၊ ယမန္ေန႔ည ၁၀ မွ ၁၁ နာရီ ၾကား ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းမရွိဘဲ ဖမ္းဆီးသြားသည္။

ဇူလိုင္ ၂၇ ရက၊္ ယေန႔ နံနက္တြင္ ၎တို႔အား မွန္လံုကား ၃ စီးျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနားသို႔ေခၚေဆာင္ သြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္၊ ယေန႔ည ၆ နာရီေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္း ဆင္ဘိုၿမိဳ႕နယ္ ဘန္ဒန္ေက်းရြာတြင္ ေဒါ့ဖုန္းယန္ နယ္ေျမခံ ခလရ (၁၄၂) မွ ျမန္မာစစ္တပ္က မိုင္းနင္းမိကာ ၁ ဦးေသ၊ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု KIO အရာရွိမ်ားေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔ ဆင္ဘုိအနီး KIA တပ္ရင္း ၅ ေဒသတြင္ ဒြန္ဘန္ေက်းရြာတြင္ ထား ေနာ္ေလာန္ (Hta Naw Lawn)၏ အိမ္အား ေဒါ့ဖုန္းယန္ နယ္ေျမခံ ခလရ (၁၄၂) မွ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္ကာ အနီးအနားမွ အိမ္ ၂ လံုး ကုိလည္း ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွတဆင့္သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔ ဆင္ဘုိအနီး KIA တပ္ရင္း ၅ ေဒသတြင္ ဒြန္ဘန္ေက်းရြာတြင္ ထား ေနာ္ေလာန္ (Hta Naw Lawn)၏ အိမ္အား ခလရ (၁၄၂) မွ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္ကာ အနီးအနားမွ အိမ္ ၂ လံုး ကုိလည္း ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွတဆင့္သိရသည္။

By:KNG news

0 comments

Post a Comment

Pages

Burmese troops kill unarmed Kachin civilian

Rawt malan

Rawt malan

Labels

Announcements (9) cartoon (1) contact (1) Document (3) Education (1) English (1) Event (1) Hti Hpa (1) interview (3) invitation (3) laikangau (41) MAHKAWN (2) Mail (1) masa (1) Mungga (2) new (2) news (148) ning mu (2) photo (6) refugee (2) Shiga (2) special (2) Sumla (1) video (32) web (2)

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

IrraWaddy Not For Sale

IrraWaddy Not For Sale
မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆက် မဆောက်ဖို့

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး
Read More Click on photo

Malawm

Htet dat na

archive

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniInstalled by CahayaBiru.com

Label Category

Followers