FaceBook Kachinnews July

Posted by Admin Wednesday, July 6, 2011
Ah Lawt Awng
An the jinghpaw wp myu sha ni hpe kk makawp maga ai lam!

lai sai bat la hkawng ya hta mung( Hpung lum yang) kaw na myen ni zing la kau ai U dang bum kaw na myen hpyen du wa hpe Mu ah chye sat kau ai da
dai sha na HPung tau wa machi ai gum gai langai hpe chyu sa hpyi ya ai kaw na wa ai shaloi myen hpyen ni shang lawt masha re ngu na tsun na zing ri ai hpang ja hpawt njang me myen hpyen du hpe Mu kaba ah chye sat kau ai da .
ငါမူကား၊ ထာဝရဘုရားကိုေျမာ္လင့္မည္။ ငါ့ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို ငါခိုလႈံမည္။ ငါ၏ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူမည္။ ၈အခ်င္းရန္သူ၊ ငါ့အေပၚမွာ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိႏွင္​့။ ငါလဲေသာ္လည္း ထဦးမည္။
ေမွာင္မိုက္၌ ထိုင္ရေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏အလင္းျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ မိကၠာအနာဂတၱိ ၇း၇-၈
...my enemy! Though I have fallen, I will rise.Though I sit in darkness, the LORD will be my light. Micah 7:7-8 (NIV)

0 comments

Post a Comment

Pages

Burmese troops kill unarmed Kachin civilian

Rawt malan

Rawt malan

Labels

Announcements (9) cartoon (1) contact (1) Document (3) Education (1) English (1) Event (1) Hti Hpa (1) interview (3) invitation (3) laikangau (41) MAHKAWN (2) Mail (1) masa (1) Mungga (2) new (2) news (148) ning mu (2) photo (6) refugee (2) Shiga (2) special (2) Sumla (1) video (32) web (2)

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

IrraWaddy Not For Sale

IrraWaddy Not For Sale
မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆက် မဆောက်ဖို့

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး
Read More Click on photo

Malawm

Htet dat na

archive

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniInstalled by CahayaBiru.com

Label Category

Followers