E-mail Print
ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ပန္ၾကားခ်က္တေစာင္ကုိ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေရးသား ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

DawSuSpeak400

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားတခု၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)

ဧရာ၀တီျမစ္တြင္ ျပႆာနာေပါင္းစံု ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းမွာ စနစ္က်သည့္ စီမံကိန္းမ်ား မရိွျခင္း၊ ထိမ္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို မလိုက္နာျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ အသိပညာႏွင့္ ဗဟုသုတ အားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္သည့္ ပန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ျပထားသည္။

“ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ၊ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာအလုံးစုံကုိ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အားလုံး ပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ၾကပါမည္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚထားသည္။

ျမစ္တေလွ်ာက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအျပင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ျမစ္ေရညစ္ညမ္းျခင္း စသည့္ ဧရာ၀တီကုိ အႏၱရာယ္ေပးေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကုိ ပန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဆည္ ၈ ဆည္ စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အစပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုေဒသရွိ ေက်းရြာ ၆၃ ရြာ ႏွင့္ ေဒသခံ တေသာင္းေက်ာ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံမ်ား သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိရန္ မေသခ်ာေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွေသာ္လည္း ဆုိးက်ိဳးမ်ား ရွိပုံကုိ ေထာက္ျပထားၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ အာဏာပုိင္တုိ႔ ေရွာင္ရွားလုိၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အမ်ား သံုးစြဲရမည္ကို သတိထားမိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သဟဇာတျဖစ္ေရးကို ေရွ႕ရႈကာ သက္ဆုိင္သူ အားလံုးက စီမံခ်က္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး မလုိလားအပ္္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေရွာင္ရွားလ်က္ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ကာကြယ္လုိသူ အားလံုး၏ စုိးရိမ္စိတ္မ်ား ေျဖေဖ်ာက္ႏို္င္မည့္ အေျဖတခုကို ပူးေပါင္း ရွာေဖြၾကရန္လည္း တုိက္တြန္းထားသည္။

“မဟာျမစ္ႀကီး” ဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ေဂဟ စနစ္ ေျပာင္းလဲသြားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္စြန္းေန တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသ ဆန္စပါး စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအထိ ထိခိုက္ၾကမည္ဟု ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ လကုန္ပုိင္းက တုိင္းရင္းသားေဒသ စစ္ပဲြမ်ား ရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိေၾကာင္း ေၾကညာစဥ္က က့ဲသုိ႔ပင္ ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြက္ ပန္ၾကားခ်က္ကုိလည္း NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ တသီးပုဂၢလ အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းေဒသသည္ စကၤာပူႏိုင္ငံခန္႔ အရြယ္အစား ရွိၿပီး ေဒၚလာ ၃.၆ ဘီလ်ံ အကုန္က်ခံကာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မွ စတင္ ေဆာက္လုပ္ေနသည္။ ၁၀ ႏွစ္ ၾကာမည့္ ထုိစီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိ႔ ထိခုိက္ ပ်က္စီးမည္ဟု ေျပာဆုိ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ ၾကားက ထုိစီမံကိန္း ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္သည့္ စူးစမ္း ေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ၆ လၾကာ သုေတသန လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

ေလ့လာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳး အလြန္ မ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အဂၤါ ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ထုတ္ အစုိးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာမည္ ဟူေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားမွာ လုပ္ႀကံေျပာဆုိခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြက္ စုိးရိမ္စရာ မရွိသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း တု႔႔ံျပန္ ေရးသားထားသည္။

ဤအေတာအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္အတြက္ ရတက္မေအးသူ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈ၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚေနသည္။

လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေနၾကသူမ်ားထဲတြင္ သတင္းစာဆရာ လူထုစိန္၀င္း၊ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း) ၊ Eleven Media Group စသည့္ ထင္ရွားသူမ်ား၊ အဖဲြ႔မ်ား ပါ၀င္သည္။

ဟစ္ေဟာ့ပ္ အဆုိေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ေဇယ်ာေသာ္က “ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး စီးဆင္းေနသမွ် ကာလပတ္လံုး က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေသြးေတြဟာလည္း ဒီျမစ္ထဲမွာ စီးဆင္းလာသလုိ ခံစားရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံကို ခ်စ္သလုိ ဧရာ၀တီျမစ္ကိုလည္း ထပ္တူ ခ်စ္ပါတယ္။ တန္ဘုိးလည္း ထားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟု ဆုိလိုက္သည္ႏွင့္ ဧရာ၀တီက အၿမဲ ဒြန္တြဲပါလာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးႏွင့္ ခြဲျခား၍ မရေၾကာင္း ေဇယ်ာေသာ္က ဆက္ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္အား ဖ်က္ဆီးေနျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္သည္ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရာက္ ကိုေမာင္ေမာင္၀မ္းက ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္တခုအေနျဖင့္ “ဧရာ၀တီကို ကယ္တင္ၾက” ရန္ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးသံမ်ားက အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
By: Irrawaddy

0 comments

Post a Comment

Pages

Burmese troops kill unarmed Kachin civilian

Rawt malan

Rawt malan

Labels

Announcements (9) cartoon (1) contact (1) Document (3) Education (1) English (1) Event (1) Hti Hpa (1) interview (3) invitation (3) laikangau (41) MAHKAWN (2) Mail (1) masa (1) Mungga (2) new (2) news (148) ning mu (2) photo (6) refugee (2) Shiga (2) special (2) Sumla (1) video (32) web (2)

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

IrraWaddy Not For Sale

IrraWaddy Not For Sale
မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆက် မဆောက်ဖို့

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး
Read More Click on photo

Malawm

Htet dat na

archive

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniInstalled by CahayaBiru.com

Label Category

Followers